Projekt PLUGGY pre ochranu, sprístupnenie a propagáciu kultúrneho dedičstva
Vyplňte prosím dotazník a stlačte tlačidlo SUBMIT/ODOSLAŤ pre uloženie vašich odpovedí. Vaše odpovede budete môcť neskôr upraviť kliknutím na linku, ktorá vám bude doručená emailom.
Čo je PLUGGY?
PLUGGY je medzinárodný V/V projekt financovaný Európskou Komisiou v rámci programu Horizont 2020. Hlavným cieľom projektu PLUGGY je vývoj a implementácia sociálnej platformy, ktorá umožní nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti, aktívne sa zapájať do aktivít týkajúcich sa prezentácie, ochrany, propagovania, interpretácie kultúrneho dedičstva, ale aj vytváranie nových kultúrnych artefaktov, v prostredí internetu. Súčasťou PLUGGY platformy bude aj softvérový nástroj pre kurátorov (profesionálov a "laických používateľov") určený na vytváranie výstav vo virtuálnom prostredí z artefaktov (z verejných aj súkromných umeleckých zbierok), vo forme príbehov.

Viac informácii o projekte PLUGGY nájdete na: http://www.pluggy-project.eu/
3 dôvody prečo by ste mali vyplniť tento dotazník?
1. Umožnite programátorom PLUGGY platformy lepšie pochopiť vaše požiadavky a očakávania a tým aj zlepšiť výslednú kvalitu a funkčnosť riešenia.

2. Môžete komunikovať s riešiteľským kolektívom, stanete sa tak aktívnym spolutvorcom PLUGGY riešenia.

3. Vyplnenie dotazník vám zaberie cca 10 minút.

Všetky informácie z dotazníkov budú považované za dôverné a budú použité len pre výskumné účely.
Ďakujeme za váš čas!
Jazyková poznámka
V dotazníku sa nachádzajú texty v anglickom jazyku, ktoré nie je možné preložiť do slovenského jazyka z technologických dôvodov:

other - iný/iné
your answer - vaša odpoveď
next - ďalej
back - späť
submit - odoslať
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Clio Muse P.C.. Report Abuse