Koh Hack Registration

ขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่จากทุกสาขาอาชีพ ที่สนใจการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ EnvironHack ในหัวข้อ Koh Hack รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2565 (ประกาศผลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565)

โจทย์การแข่งขัน/ Challenges

ฟื้นคืนธรรมชาติ กับก้าวใหม่เพื่อทุกชีวิตบนเกาะ

  • Ecosystem Restoration
           ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนเกาะ

  • Next Step for the Environmental Sustainability
           ก้าวต่อไปของทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะที่ยั่งยืน

กำหนดการที่ต้องเข้าร่วม 

1) TBA | Online Orientation กิจกรรมอบรมก่อนเริ่ม Hack

2) วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 | Arrival Day เดินทางมาถึง รวมทีม และเริ่มวิเคราะห์ปัญหา

3) วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 | Hack Day  สร้าง Solution และทดสอบในพื้นที่

4) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 | Pitch Day นำเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการ   

Read more/ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://environhack.com/

For inquiry/ ติดต่อสอบถาม

Email: EnvironHackTH@gmail.com or sindy@hackathonthailand.com
Sign in to Google to save your progress. Learn more
แบบฟอร์มนี้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้ในการจัดโครงการ EnvironHack ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้จัดโครงการ EnvironHack ซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้าพเจ้า เก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลของข้าพเจ้า ได้แก่ ข้อความที่กรอกในใบสมัคร ภาพและวิดีโอจากการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ สำหรับวัตถุประสงค์ ที่ไม่เป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์ *
ไอเดียที่นำเสนอเพื่อการประกวดแข่งขันจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นหรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลอื่น *
ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยห้ามมิให้เสนอโครงการของบุคคลอื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่สำหรับโครงการในครั้งนี้ *
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมหากเป็นเพียงแนวความคิดทางธุรกิจหรือนวัตกรรมซึ่งไม่เข้าข่ายทรัพย์สินทางปัญญา ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการนำไปใช้ในหน่วยงานราชการ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์โดยไม่แสวงกำไร *
จังหวัดของท่าน *
ส่วนกรอกข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้าชื่อ
*
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
Name - Family Name (English)
*
ชื่อเล่น / Nickname
*
เบอร์โทรศัพท์
*
ที่อยู่ปัจจุบัน *
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน *
หากเหมือนกันให้ใส่เหมือนกัน
อีเมลล์/ E-mail
*
อาชีพ/ Occupations
*
องค์กร หรือสถานที่ทำงานของท่าน
*
สำหรับ นักเรียนและนักศึกษา โปรดระบุ ชั้นปี สาขา, คณะ, และมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง (ถ้ามี)
วัน เดือน ปี เกิด
*
MM
/
DD
/
YYYY
ท่านมีประสบการณ์ในเรื่องใดต่อไปนี้มากที่สุด  
*
คำถามในการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
ท่านคิดว่าปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทยมีอะไรบ้าง และส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคม *

ท่านมีไอเดียในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร  และกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร

*

โปรดแนะนำตัวเองให้เพื่อนใหม่ได้รู้จักมากขึ้น

*
ระบุลักษณะของทีม หรือเพื่อนร่วมทีมที่ท่านมองหา *
ทำไมท่านควรได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ *
ทำความเข้าใจกับโครงการฯ
ท่านสามารถเข้าร่วม Online Orientation (วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ที่กำหนดได้ผ่านช่องทาง Zoom *
ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Koh Hack ที่จังหวัดภูเก็ต ในวันศุกร์ที่ 25 - อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ได้ทั้ง 3 วัน *
โครงการนี้สนับสนุนคนในพื้นที่เป้าหมาย ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นอันดับแรก กรณีที่ต้องมีการเดินทางมาจากจังหวัดอื่น ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไป-กลับ ยังสถานที่จัดงานด้วยตนเอง โดยทีมงานจะจัดเตรียมพื้นที่พักผ่อน และอาหารทุกมื้อให้กับผู้ร่วมงานเท่านั้น *
กรณีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ท่านต้องการหนังสือเชิญ/หนังสือลากิจ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 *
เมื่อกดส่งข้อมูลแล้ว ทีมงานจะคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและจะติดต่อกลับไปทาง E-mail เท่านั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อ นามสกุล E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านถูกต้อง ก่อนกดส่งข้อมูล
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy