Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata - 60 órás képzés jelentkezési űrlap
Ez az űrlap az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című kiemelt projekt megvalósításának keretén belül megvalósuló 60 órás „Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata” térítésmentes képzésre (a továbbiakban: képzés) való jelentkezést szolgálja.
2018-ban 140 főnek nyílik lehetősége arra, hogy részt vegyen az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által szervezett képzéseken, melyeket vidéki helyszíneken, bentlakásos formában valósítunk meg.
A képzés megfelel a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat kedvezményezettjei számára a pályázati felhívás 3.4.1.1. B/f. pontja szerinti képzési kötelezettség előírásának. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Cselekvő közösségek projekt a fenti TOP konstrukciók valamelyikében támogatott település/településrész esetében 1 fő kulturális szakember képzését tudja térítésmentesen biztosítani.
2018. március 06 - október 26. között Magyarország különböző régióiban összesen 6 alkalommal tervezzük a képzések elindítását.

A képzésen való részvétel feltétele:

- a felsőfokú szakirányú, kulturális területen szerzett szakképesítés:
min. főiskola +
- Könyvtáros, informatikus könyvtáros, könyvtárostanár, segédkönyvtáros;
- Muzeológus, történész, néprajzkutató múzeumpedagógus segédmuzeológus és egyéb szakos végzettségek, irodalomtörténész, bölcsész ;
- Népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési és felnőttképzési menedzser, andragógus, kulturális mediátor, közösségi és civil fejlesztő szakember, közösségszervező, egyéb felsőfokú végzettség közművelődési szakember I. OKJ-s végzettséggel;

továbbá
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó közművelődési intézménynél fennálló legalább 6 órás közművelődési szakterületen, szakmai munkakörben, főállásban fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony.
A feltételeknek való megfelelést az első képzési napon az alábbiak szerint szükséges igazolnia:
- a szakképesítést a végzettséget igazoló eredeti dokumentum bemutatásával,
- a fennálló foglalkoztatási jogviszony ( a letölthető munkáltatói igazolás kitöltött és munkáltató által kiadmányozott eredeti példányának átadásával.)

A Közép-magyarországi régióban állandó lakcímmel rendelkező és/vagy ott bejegyzett intézményben szervezetben dolgozó szakember részvétele jelen pályázatból nem támogatható.
A jelentkezési űrlap kitöltése önkéntes, a kitöltéséhez kérjük, készítse elő a legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentumot!
A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a képzésre jelentkezők személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az érintett hozzájárulásával, a képzésre való jelentkezés elbírálása céljából kezeli, az adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem adja át, és a személyes adatokat a jelentkezés elutasítása esetén haladéktalanul, véglegesen és nem visszaállítható módon törli a nyilvántartásából.
Az adatok megismerésére az EFOP–1.3.1-15-2016-00001 azonosítószámú, „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című projekt munkatársai jogosultak. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Infotv. 14.§-23.§ szabályozza


Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms