הרשמה והצהרת בריאות לצהרון גן צבעוני לשנת תשע"ט (2018-2019) – רשת המתנ"סים קרית טבעון
בית ספר רימונים
שימו לב: לאחר מילוי הטופס, ולחיצה על הכפתור שלח, חובה להמשיך לטופס התשלום. ללא מילוי טופס התשלום ילדכם לא יהיה רשום לצהרון המבוקש, ולא ישמר לו מקום
הצהרת בריאות
ההורים מצהירים בזאת כי בריאות הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.

א. ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס מראש מידע מלא על בריאות הילד
לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות, או הפרעות אחרות, מהן סובל הילד בצירוף אישור רפואי, מסירת מידע מדויק כאמור מהווה תנאי לקבלת הילד בצהרון.

ב. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית בצהרון בנספח נפרד .

ג. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד לצהרון אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים, מחלות מעיים/ואו כל מחלה מדבקת אחרת. במקרה של מחלה כאמור תהא חזרתו של הילד לצהרון מותנית בקבלת אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל לפיו הילד כשיר לחזור לפעילות בצהרון ורשאי להיות בחברת ילדים, האחריות למשלוח הילד לצהרון בניגוד לאמור לעיל תחול במלואה על ההורים ועליהם בלבד.

ד. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב .ההורים ימסרו למתנ"ס ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך היום ויקפידו לעדכן את המתנ"ס על כל שינוי בפרטים אלה.

ה. ההורים מצהירים כי ברור להם שעל פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש המתנ"ס להוציא עקב צורך בטיפול חירום לילד, ישלמו במלואן על ידי ההורים.

העברת מידע בין צוות הבוקר (גן/בית הספר) לצוות הצהרון
ההורים מאשרים לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד מהצהרון ( חום , חבלה " וכו')
חתימת ההורים על הצהרת הבריאות:
הריני מצהיר בזאת כי לבני/בתי יש / אין מגבלה רפואית. אם כן פרט: *
במידה ויש בעיה בריאותית יש להביא למנהלת הצהרון אישור רפואי טרם פתיחת הצהרון. במידה ואין יש לכתוב "אין".
Your answer
לבני/בתי יש / אין אלרגיות. *
אם כן - פרט, אם אין - כתוב "אין".
Your answer
מאכלים או פרטי מזון אסורים על הילד: *
Your answer
חבר בקופ"ח: *
Your answer
כתובת המרפאה? *
Your answer
שם + משפחה *
Your answer
ת.ז ההורה *
Your answer
חתימה על הצהרת הבריאות *
Your answer
פרטים אישיים – קליטת ילד לצהרון
שם הילד/ה? *
Your answer
מס' ת.ז הילד/ה? *
Your answer
כתובת? *
רחוב, מספר, ישוב.
Your answer
טלפון בבית? *
Your answer
פרטי ההורים
שם אמא? *
Your answer
מספר טלפון סלולארי של אמא? *
Your answer
דואר אלקטרוני של האמא? *
Your answer
מצב משפחתי: *
Required
שם האב? *
Your answer
מספר טלפון סלולארי של האב? *
Your answer
דואר אלקטרוני של האב? *
Your answer
מצב משפחתי: *
Required
טלפון נוסף לחירום: *
Your answer
קרבתו לילד/ה? *
Your answer
בחתימתי זאת אני מצהיר כי קראתי את כל תנאי ההשתתפות והצהרת הבריאות של הילד/ה
חתימת שם ההורים *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service