แบบสอบถามข้อคิดเห็นตามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สพม.เขต 13
ข้อชี้แจง กรุณาตอบแบบสำรวจในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
กลุ่มงานที่มาติดต่อขอรับบริการ *
เรื่องที่มาติดต่อขอใช้บริการ *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม *
2. ท่านติดต่อขอรับบริการโดยช่องทางใดมากที่สุด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13. Report Abuse