Curso Muller e Trastornos do Espectro do Autismo
Recoñecido de interese sanitario pola Consellería de Sanidade.

Data de realización: 27 abril de 2019
Número de prazas: 100
Lugar de realización: Santiago de Compostela. Centro Abanca Praza de Cervantes s/n
Horario: 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 18:30

Docente: María Merino

Licenciada en Psicoloxía e Psicopedagoxía, especialista en Servizos Sociais e Saúde Mental Infanto Xuvenil. Dende o ano 2004 traballa en diversas entidades para familias de persoas con Autismo, coordinando proxectos de sensibilización e investigación na Federación de Autismo de Castilla y León e o programa para persoas con Autismo de Alto Funcionamento en AutismoBurgos.
É coautora de diversas publicacións sobre Autismo, entre as que destacan: “Habilidades socio-comunicativas de las personas con autismo en el entorno laboral” (FACyL, 2007), “Luis el maquinista” (FACYL, 2009), “Guía de actuación en Urgencias para personas con TEA” (FACYL, 2010), “Guía educativa para alumnos con Autismo Alto Funcionamiento” (FACYL, 2011), así como algunhas publicacións específicas sobre intervención en persoas con autismo de alto funcionamento “Materiales para la intervención educativa para alumnos con TEA” (Autismo Burgos- Maristas Liceo Castilla Burgos, 2011), “Buenas prácticas en TIC en la intervención con personas con TEA” ó “COMIC-TEA”

Destinatarios: o curso está destinado principalmente a profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia, así como a outros profesionais do ámbito social e sanitario interesados nos TEA.

Obxectivo: Dotar de coñecementos a profesionais e familias sobre a detección e intervención de problemas relacionados específicamente coa muller con TEA

PROGRAMA

• Características do autismo nas mulleres
• Detección e propostas para a súa avaliación
• O que nos din os estudos. O coñecemento dende a práctica
• Propostas de intervención

Prazo de inscrición: ata 31 de marzo

Confirmaráselle a praza por correo electrónico e facilitaráselle número de conta bancaria para facer o ingreso. A confirmación de prazas realizarase unha vez finalizado o prazo de inscrición. Teñen preferencia os profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia.

Coste curso:
Profesionais: 65€
Profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia: 12€.

Nome e apelidos *
Your answer
D.N.I *
Your answer
Correo electrónico *
Your answer
Teléfono *
Your answer
Entidade/Organización/ Asociación a que pertence
Your answer
Se precisa factura cubra os seguintes datos:
Your answer
Nome ou Razón Social
Your answer
NIF / CIF
Your answer
Dirección Postal
Your answer
(*) Confirmaráselle a praza por correo electrónico unha vez finalizado o prazo de inscrición e facilitaráselle un número de conta para facer o ingreso. Enviar copia de xustificante de pagamento a info@autismogalicia.org
Your answer
FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA
(*) Cláusula de protección de datos
De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os datos facilitados nesta solicitude poderán ser incorporados a un ficheiro de datos persoais responsabilidade da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA, provista de CIF Nº G15549306, con domicilio social en Rúa Home Santo de Bonaval, número 74, baixo, Código Postal 15703, Santiago de Compostela, coa finalidade de xestionar axeitadamente a organización e desenvolvemento da actividade formativa.Infórmaselle así mesmo que durante o desenvolvemento da actividade formativa poderase captar, mediante fotografía, filme ou calqueroutro procedemento a sua imaxe e de non facer indicación en contrario, marcando a casilla habilitada para tal fin, autoriza a súa reprodución e a súa publicación sen ánimo do lucro nas publicacións de promoción interna ou externa de carácter informativo e/ou divulgativo, tales como memorias, boletíns, página web, material divulgativo, proxectos e calqueroutro formato ou canle de comunicación da entidade.Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixindo a súa solicitude por escrito asinado e achegando fotocopia do seu DNI ou documento identificativo equivalente á FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA ao enderezo xa sinalado.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service