แบบประเมินผลกิจกรรม English Campโครงการ : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพแก่นักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับชั้น
ห้อง
ด้านเนื้อหา
1. จำนวนหัวข้อในการอบบม
2.ความน่าสนใจของเนื้อหา
3.ประโยชน์ของเนื้อหาต่อการเรียน ชีวิตประจำวัน
4.ความทันสมัยของเนื้อหา
ด้านวิทยากร
1.ความรู้ความสามารถของวิทยากร
2.ความสามารถในการถ่ายทอด
3.การกระตุ้นของวิทยากรให้ผู้อบรมไม่เบื่อหน่าย
4.การให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม
ด้านกิจกรรม
1.การแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม
2.จำนวนกลุ่ม จำนวนสมาชิก
3.ความน่าสนใจของกิจกรรมต่างๆ ในการอบรม
4.จำนวนกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบการอบรม
5.ความน่าสนใจของสื่อการอบรมในกิจกรรรมต่างๆ
6.การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรม
สิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ
1.ห้องประชุมที่ในการจัดกิจกรรมอบรม
2.การจัดที่นั่งสำหรับกิจกรรมการอบรม
3.สถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมการอบรม
4.อาหารและเครื่องดื่ม
5.กิจกรรมการลงทะเบียน
6.จำนวนวันที่ใช้ในการอบรม
ผลที่ได้จากการอบรม
1.การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
2.การนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน
3.การนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นๆ
4.การจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย. Report Abuse