แบบประเมินผลกิจกรรม English Campโครงการ : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพแก่นักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
Clear selection
ห้อง
ด้านเนื้อหา
1. จำนวนหัวข้อในการอบบม
Clear selection
2.ความน่าสนใจของเนื้อหา
Clear selection
3.ประโยชน์ของเนื้อหาต่อการเรียน ชีวิตประจำวัน
Clear selection
4.ความทันสมัยของเนื้อหา
Clear selection
ด้านวิทยากร
1.ความรู้ความสามารถของวิทยากร
Clear selection
2.ความสามารถในการถ่ายทอด
Clear selection
3.การกระตุ้นของวิทยากรให้ผู้อบรมไม่เบื่อหน่าย
Clear selection
4.การให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม
Clear selection
ด้านกิจกรรม
1.การแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม
Clear selection
2.จำนวนกลุ่ม  จำนวนสมาชิก
Clear selection
3.ความน่าสนใจของกิจกรรมต่างๆ ในการอบรม
Clear selection
4.จำนวนกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบการอบรม
Clear selection
5.ความน่าสนใจของสื่อการอบรมในกิจกรรรมต่างๆ
Clear selection
6.การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรม
Clear selection
สิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ
1.ห้องประชุมที่ในการจัดกิจกรรมอบรม
Clear selection
2.การจัดที่นั่งสำหรับกิจกรรมการอบรม
Clear selection
3.สถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมการอบรม
Clear selection
4.อาหารและเครื่องดื่ม
Clear selection
5.กิจกรรมการลงทะเบียน
Clear selection
6.จำนวนวันที่ใช้ในการอบรม
Clear selection
ผลที่ได้จากการอบรม
1.การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
Clear selection
2.การนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน
Clear selection
3.การนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นๆ
Clear selection
4.การจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง
Clear selection
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย. Report Abuse