Polski Narodowy Chór Młodzieżowy 2019
Formularz rejestracyjny do edycji 2019 projektu Akademia Chóralna – Polski Narodowy Chór Młodzieżowy.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy o przygotowanie danych osobowych, a także załadowanie plików z nagraniami i skanu rekomendacji do jednego z serwisów przechowywania danych.

Więcej informacji na stronie http://pnchm.nfm.wroclaw.pl/ w zakładce EDYCJA 2019.

NFM informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław, wpisanej do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Wrocław nr RIK 38/2014, zwana dalej NFM; NFM prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) IOD NFM jest Piotr Schmidt (Piotr.schmidt@nfm.wroclaw.pl),
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w programie oraz przesyłania informacji związanych z działalnością Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO - ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowej obsługi programu i prowadzenia marketingu własnych produktów i usług na rzecz widzów NFM,
4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na nośnikach DS. w przestrzeni NFM, materiałach drukowanych, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej NFM,
5) NFM nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizowania Programu,
7) posiada Pani/Pan prawo żądania od NFM sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w innych niż podane wyżej celach lub wobec przekazywania ich innemu
administratorowi danych,
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (do 24.05.2018 r.) / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r.),
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.” dane osobowe z formularza będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do uczestniczenia w programie oraz przesyłania informacji związanych z działalnością Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 o ochronie danych osobowych, z zachowaniem postanowień Ustawy dotyczących gwarancji wglądu do danych, poprawiania danych i ochrony przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu produktów i usług Narodowego Forum Muzyki.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Akademii Chóralnej.

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NFM. Report Abuse - Terms of Service