แบบสำรวจความพึงพอใจบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
กรุณาเลือกระดับความต้องการการบริการด้าน e-Learning
5 หมายถึง ระดับ พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับ พึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับ พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับ พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับ พึงพอใจน้อยที่สุด
สถานะของผู้ตอบแบบสำรวจ
หน่วยงานที่ท่านสังกัด
1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการทำงาน/ขั้นตอนการให้บริการ
5
4
3
2
1
ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
2 ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
5
4
3
2
1
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
บุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ
3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
5
4
3
2
1
ช่องทางติดต่อ ประสานงานกับบุคลากร เช่น โทรศัพท์ อีเมล์
สถานที่ให้บริการที่สะดวก สะอาด และ ปลอดภัย
อุปกรณ์เบื้องต้นให้ผู้ใช้บริการใช้งาน เช่น ปลั๊กไฟ
4 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ
5
4
3
2
1
มีความสะดวก รวดเร็ว
มีความถูกต้อง และตรงความต้องการ
5 ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
5
4
3
2
1
สามารถตรวจสอบสถานการณ์ซ่อมผ่านระบบเครือข่ายได้จากทุกที่
สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของฝ่ายซ่อมบำรุงได้จากทุกอุปกรณ์ เช่น มือถือ แทปเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของฝ่ายซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms