แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักการเงิน (สำหรับสหกรณ์จังหวัด)
สำหรับให้สหกรณจังหวัดประเมินผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "นักการเงิน" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 (เท่านั้น)
ชื่อ - นามสกุล (นักการเงิน) *
กรอกคำนำหน้าชื่อด้วย เช่น นางส่งเสริม พากเพียร
Your answer
ตำแหน่ง (นักการเงิน) *
สังกัด (นักการเงิน) *
จังหวัด *
มีผู้ผ่านการอบรมนักการเงินปฏิบัติงานในจังหวัด/พื้นที่ของท่านหรือไม่ *
กรณีไม่มี ไม่ต้องตอบแบบสำรวจนี้
อายุของนักการเงิน (ปี) *
อายุ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เศษของเดือนปัดเป็น 1 ปี
อายุราชการของนักการเงินที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ปี) *
อายุราชการ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เศษของเดือนปัดเป็น 1 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี *
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ หากมีมากกว่า 1 วุฒิ
Required
วุฒิการศึกษาปริญญาโท *
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ หากมีมากกว่า 1 วุฒิ
Required
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก *
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ หากมีมากกว่า 1 วุฒิ
Required
ท่านคิดว่าบุคลากรในสำนักงานของท่าน มีความรู้ทางด้านการเงิน ในสัดส่วนเท่าใดของบุคลากรในสำนักงานทั้งหมด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms