Formularz rekrutacyjny na XLVII i XLVIII Szkołę Zimową Instytutu Tertio Millennio
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ZIMOWA”
Pani/Pana dane osobowe zbierane są przez Administratora Fundację Instytut Tertio Millennio z siedzibą w Krakowie (31-043 Kraków), Ul. Dominikańska 3/13, KRS 0000036659 w celu udziału w projekcie pn. „Szkoła Zimowa” (dalej jako Projekt), finansowanego ze środków własnych, jego monitoringu, ewaluacji i rozliczenia.

Dane osobowe umożliwią nam przekazanie Panu/Pani informacji o podejmowanych przez Administratora w ramach Projektu działaniach, udziału Pana/Pani w Projekcie, monitoringu i ewaluacji Projektu oraz jego rozliczenia.

Zgoda na przetwarzanie danych udzielana jest na czas oznaczony, na okres pięciu lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom biorącym udział we współorganizacji „Szkoły Zimowej” (m.in. Fundacja Konrada Adenauera), oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisu prawa.

Pani/Pana dane osobowe podawane są na zasadzie dobrowolności, niemniej jednak niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi nam wpis Pani/Pana lub dzieci/podopiecznych do Projektu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody:
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Fundacji Instytut Tertio Millennio z siedzibą w Krakowie (31-043 Kraków), Ul. Dominikańska 3/13, KRS 0000036659 moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, mail, telefon, data urodzenia, adres zamieszkania, ukończone studia, wykonywany zawód, aktywność społeczna i akademicka, doświadczenie zawodowe, zainteresowania osobiste w celu udziału w Projekcie „Szkoła Zimowa”, jego monitoringu, ewaluacji i rozliczenia.

Niniejsza zgoda obejmuje także prawo do rejestracji mojego wizerunku oraz jego rozpowszechniania na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) w celach niekomercyjnych.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę w każdej chwili odwołać.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu, zmiany, sprostowania danych osobowych, jak również ich ograniczenia i przenoszenia innemu administratorowi.

WYSYŁAJĄC FORMULARZ, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ZIMOWA”!

Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Adres zamieszkania *
(ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)
Your answer
Telefon *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Studia - I kierunek
Uczelnia
Your answer
Kierunek
Your answer
Tryb studiów
Poziom studiów
Rok studiów
Your answer
Studia - II kierunek
Uczelnia
Your answer
Kierunek
Your answer
Tryb studiów
Poziom studiów
Rok studiów
Your answer
Studia - III i więcej kierunków
(uczelnia, kierunek, tryb, poziom, rok)
Your answer
Ukończone studia
(uczelnia, kierunek, poziom studiów, rok ukończenia)
Your answer
Osiągnięcia naukowe
Your answer
Działalność naukowa
Your answer
Zainteresowania naukowe
Your answer
Tematy prac licencjackich, magisterskich lub rozpraw doktorskich
Your answer
Projekty naukowo-badawcze
Your answer
Plany edukacyjne
Your answer
Aktualna działalność
Organizacja
Your answer
Funkcja
Your answer
Okres działalności
Your answer
Opis działań
Your answer
Inne aktualne oraz wcześniejsze działalności
(organizacja, okres działalności, funkcja, opis działań)
Your answer
Zainteresowania
Your answer
Motywacja *
Dlaczego chcesz uczestniczyć w Szkole Zimowej?
Your answer
Skąd dowiedziałeś(-aś) się o Szkole Zimowej? *
Your answer
Edycja Szkoły Zimowej na którą aplikujesz *
Informacje dodatkowe
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Instytut Tertio Millennio. Report Abuse - Terms of Service