Formularz rekrutacyjny na XLIX i L Szkołę Zimową Instytutu Tertio Millennio
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ZIMOWA”
Pani/Pana dane osobowe zbierane są przez Administratora Fundację Instytut Tertio Millennio z siedzibą w Krakowie (31-043 Kraków), Ul. Dominikańska 3/13, KRS 0000036659 w celu udziału w projekcie pn. „Szkoła Zimowa” (dalej jako Projekt), finansowanego ze środków własnych, jego monitoringu, ewaluacji i rozliczenia.

Dane osobowe umożliwią nam przekazanie Panu/Pani informacji o podejmowanych przez Administratora w ramach Projektu działaniach, udziału Pana/Pani w Projekcie, monitoringu i ewaluacji Projektu oraz jego rozliczenia.

Zgoda na przetwarzanie danych udzielana jest na czas oznaczony, na okres pięciu lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom biorącym udział we współorganizacji „Szkoły Zimowej” (m.in. Fundacja Konrada Adenauera), oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisu prawa.

Pani/Pana dane osobowe podawane są na zasadzie dobrowolności, niemniej jednak niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi nam wpis Pani/Pana lub dzieci/podopiecznych do Projektu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody:
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Fundacji Instytut Tertio Millennio z siedzibą w Krakowie (31-043 Kraków), Ul. Dominikańska 3/13, KRS 0000036659 moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, mail, telefon, data urodzenia, adres zamieszkania, ukończone studia, wykonywany zawód, aktywność społeczna i akademicka, doświadczenie zawodowe, zainteresowania osobiste w celu udziału w Projekcie „Szkoła Zimowa”, jego monitoringu, ewaluacji i rozliczenia.

Niniejsza zgoda obejmuje także prawo do rejestracji mojego wizerunku oraz jego rozpowszechniania na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) w celach niekomercyjnych.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę w każdej chwili odwołać.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu, zmiany, sprostowania danych osobowych, jak również ich ograniczenia i przenoszenia innemu administratorowi.

WYSYŁAJĄC FORMULARZ, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ZIMOWA”!
Imię *
Nazwisko *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Adres zamieszkania *
(ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)
Telefon *
Adres e-mail *
Studia - I kierunek
Uczelnia
Kierunek
Tryb studiów
Poziom studiów
Rok studiów
Studia - II kierunek
Uczelnia
Kierunek
Tryb studiów
Poziom studiów
Rok studiów
Studia - III i więcej kierunków
(uczelnia, kierunek, tryb, poziom, rok)
Ukończone studia
(uczelnia, kierunek, poziom studiów, rok ukończenia)
Osiągnięcia naukowe
Działalność naukowa
Zainteresowania naukowe
Tematy prac licencjackich, magisterskich lub rozpraw doktorskich
Projekty naukowo-badawcze
Plany edukacyjne
Aktualna działalność
Organizacja
Funkcja
Okres działalności
Opis działań
Inne aktualne oraz wcześniejsze działalności
(organizacja, okres działalności, funkcja, opis działań)
Zainteresowania
Motywacja *
Dlaczego chcesz uczestniczyć w Szkole Zimowej?
Skąd dowiedziałeś(-aś) się o Szkole Zimowej? *
Edycja Szkoły Zimowej na którą aplikujesz *
Informacje dodatkowe
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Instytut Tertio Millennio. Report Abuse