Стоматолошка сестра - техничар
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита стоматолошка сестра - техничар.

Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Изаберите један тачан одговор. За чишћење и дезинфекцију кавитета користимо: *
1 point
Изаберите један тачан одговор. Цисте се могу лечити:
1 point
Clear selection
Изаберите један тачан одговор. Спроводна анестезија у доњој вилици је:
1 point
Clear selection
Изаберите један тачан одговор. Друго физиолошко подизање загрижаја настаје ницањем:
1 point
Clear selection
Изаберите један тачан одговор. Halitosis je:
1 point
Clear selection
Изаберите један тачан одговор. Хабитуална оклузија је:
1 point
Clear selection
Изаберите један тачан одговор. Однос тела металокерамичког моста према алвеоларном гребену је:
1 point
Clear selection
Изаберите један тачан одговор. Колики део тежине дентина чине неорганске материје:
1 point
Clear selection
Изаберите један тачан одговор. Колико одрастао човек има сталних зуба:
1 point
Clear selection
Изаберите један тачан одговор. За дијагностику каријеса зуба користи се:
1 point
Clear selection
Изаберите један тачан одговор. Раван нагризни гребен користи се у корекцији:
2 points
Clear selection
Изаберите један тачан одговор. Наслеђе, општа обољења, неправилна исхрана, ендокрине дисфункције и конгениталне аномалије припадају:
1 point
Clear selection
Изаберите два тачна одговора. Прецизни везни елемент-атечмен користи се за:
2 points
Изаберите два тачна одговора. Веза између гингивалног и денталног дела протезе може да буде:
2 points
Изаберите два тачна одговора. За постављање амалгамског испуна користи се:
2 points
Изаберите два тачна одговора. Помоћна средства при постављању дефинитивних испуна су:
3 points
Допунити следећу реченицу (малим ћириличним словима без тачке на крају). Пацијенти са урођеним и стеченим срчаним манама спадају у ________________________________.
2 points
Допунити следећу реченицу (малим ћириличним словима без тачке на крају). Френектомија спада у __________________ хирургију.
2 points
Допунити следећу реченицу (малим ћириличним словима без тачке на крају). Снимак шаке се користи за процену ______________зрелости пацијента.
2 points
Допунити следећу реченицу (малим ћириличним словима без тачке на крају). Делимична или потпуна замена места два суседна зуба назива се ________________________.
2 points
Допунити следећу реченицу ( малим латиничним словима без тачке на крају). Stomatitis herpetica настаје као последица инфекције _________________________.
2 points
Допунити следећу реченицу (малим ћириличним словима, у одговарајућем падежу, без тачке на крају). Најчешћа компликација пародонтопатије је ______________________.
2 points
Допунити следећу реченицу (малим ћириличним словима, у одговарајућем падежу, без тачке на крају). Стрептококе,муцин и остаци хране улазе у састав ___________________________.
2 points
Допунити следећу реченицу (малим ћириличним словима, у одговарајућем падежу, без тачке на крају). Мерење дужине канала корена назива се _________________________.
2 points
Допунити следећу реченицу (малим ћириличним словима, без тачке на крају). Каријес је обољење које доводи до разградње и ____________ чврстих зубних ткива.
2 points
Допунити следећу реченицу (малим ћириличним словима, у одговарајућем падежу, додајте размак између тражених одговора, без тачке на крају). Спроводне анестезије у горњој вилици су _________________ анестезија, анестезија за nervus palatinus anterior, nervus nasopalatinus scarpae и __________________ анестезија.
2 points
Допунити следећу реченицу (малим ћириличним словима, у одговарајућем падежу, без тачке на крају). Дејство калцијум-хидроксида у терапији дубоког каријеса је: дентиногено, антибактеријско и _________________________.
1 point
Допунити следећу реченицу (малим ћириличним словима, у одговарајућем падежу и без тачке на крају). Сарадња специјалисте оралне хирургије, специјалисте ортопедије вилица и пацијента је предуслов за адекватно спровођење хируршке технике ослобађања_____________________очњака.
2 points
Вертикално су су дати терапијски поступци код повреда тврдих зубних младих сталних зуба ткива, а хоризонтално врста повреде. Обележити квадратић врсте повреде којој одговара терапијски поступак. Усвакој хорозонталној колони је по један тачан одговор.
5 points
напрслина глеђи
фрaктура зуба I класе
фрaктура зуба II класе
фрaктура зуба III класе
фрaктура корена зуба
Индиректно прекривање пулпе
Имобилизација зуба
Надоградња у композиту
Импрегнација препаратима флуорида
Витална ампутација пулпе
Вертикално су су дате повреде ткива, а хоризонтално врсте повреда. Обележити квадратић врсте повреде, којој одговара повреда ткива. У свакој хоризонталној колони има различит број тачних одговора.
6 points
контузија
лацерација(раздеротина)
инфракција
екструзија
абразија (одеротина)
авулзија
Повреде тврдих ткива
Повреде пародонцијума
Повреде меких ткива
Вертикално су наведени симптоми обољења, као и одлике анатомски здравог пародонцијума, а хоризонтално обољења. Обележити квадратић обољења коме одговара наведени симптом или анатомски здрав пародонцијум. У две хоризонталне колоне има више тачних одговора, а у једној нема ни једног тачног одговора.
5 points
хронична пародонтопатија одраслих
почетни стадијум пародонтопатије
хиперпластични гингивитис
терминални стадијум пародонтопатије
катарални гингивитис
Гингивални џеп
Гингивални сулкус
Пародонтални џеп
Вертикално су наведени симптоми обољења, као и одлике анатомски здравог пародонцијума, а хоризонтално обољења. Обележити квадратић обољења коме одговара наведени симптом или анатомски здрав пародонцијум. У једној хоризонталној колони има један тачан одговор, а у две хоризонталне колоне има по два тачна одговора.
5 points
фиброматозни гингивитис
агресивна пародонтопатија
хронична пародонтопатија
катарални гингивитис
здрав пародонцијум
Гингивални џеп
Гингивални сулкус
Пародонтални џеп
Вертикално су наведене класе по Блеку,а хоризонтално места на површини крунице зуба захваћена каријесом. Обележити одговарајући квадратић, који одговара класи по Блеку, а означава место на површини зуба захваћено каријесом У свакој хоризонталној колони има по један тачан одговор.
6 points
гингивална трећина крунице зуба
апроксимална површина предњих зуба сa очуваним инцизалним углом
фисуре и јамице
апроксимална површина бочних зуба
врхови квржица,инцизална трећина крунице зуба
апроксимална површина предњих зуба где није очуван инцизални угао
Класа I по Блеку
Класа II по Блеку
Класа III по Блеку
Класа IV по Блеку
Класа V по Блеку
Класа VI по Блеку
Clear selection
Вертикално су наведене ознаке зуба, а хоризонтално називи зуба. Обележити квадратић назива зуба коме одговара ознака зуба. У свакој хоризонталној колони има по један тачан одговор.
6 points
Доњи десни други премолар
Горњи десни други молар
Доњи десни очњак
Горњи десни први премолар
Доњи леви латерални секутић
Горњи леви централни секутић
4+
-2
7+
5-
+1
3-
Clear selection
Вертикално су наведени називи инфекција орофацијалне регије, а хоризонтално су симптоми болести. Обележити квадратић симптома болести, коме одговара назив инфекције. У свакој хоризонталној колони налази се по један тачан одговор.
3 points
Бол је непрекидан. Алвеола зуба је празна и без коагулума
Инфекција пода уста
Запаљење кости, коштане мождине и покоснице
Остеомијелитис
Флегмона пода уста
Алвеолит
Clear selection
Вертикално су наведени називи, а хоризонтално симптоми губитка свести Обележити квадратић симптома коме одговара назив губитка свести. У свакој хоризонталној колони се налази по један тачан одговор.
3 points
Симулирање губитка свести
Краткотрајан губитак свести
Губитак свести са грчењем мускулатуре и појавом пене на устима
Синкопа
Епилептични напад
Хиостеричан напад
Clear selection
Вертикално су наведене врсте сагиталних неправилности, а хоризонтано су њихове карактеристике. Обележити квадратић врсте сагиталних неправилности, којој одговара карактеристика. У једној хоризонталној колони има два тачна одговора, а у две хоризонталне колоне имају по три тачна одговора.
8 points
Мезиооклузија
Дистооклузија
Неутрооклузија
Повећан хоризонтални преклоп
Обрнут преклоп секутића
Прав профил
Конвексан профил
Конкаван профил
.Малоклузије I класе
Малоклузије II класе
Малоклузије III класе
Вертикално су наведене врсте хемостазе, а хоризонтално методе успостављања хемостазе. Обележити квадратиће методе успостављања хемостазе, којој одговара врста хемостазе. У свакој хоризонталној колони налазе се по два тачна одговора.
4 points
Дигитална компресија
Тампонада ране
Шав лигатура
Подвезивање крвног суда
Привремена хемостаза
Дефинитивна хемостаза
Вертикално су наведене примене материјала, а хоризонтално називи материјала. Обележити квадратић назива материјала, коме одговара његова примена. У једној хоризонталној колони налазе се два тачна одговора, а у две хоризонталне колоне по један тачан одговор.
4 points
Гласјономер цементи
Композити
Амалгам
Гутаперка
Материјали за дефинитивни затварање кавитета
Материјали за привремено затварање кавитете
Заштитне подлоге
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse