Enquete Boermarkeweg
Algemene vragen
Ik ben een
Ik heb op deze school
Mijn kind zit op
Ik ben op school
Mijn kind zit in
Inleidende kernvragen
Mijn kind voelt zich veilig op school
Mijn kind gaat graag naar school
De sfeer op school is prettig
De docenten behandelen mijn kind met respect
Op school gelden duidelijke regels
De mening van ouders telt mee op deze school
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt
De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk
De school staat goed bekend
Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen
Leren
Mijn kind wordt gestimuleerd om zijn/haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen
De zelfstandigheid van mijn kind wordt voldoende ontwikkeld
Mijn kind leert op school voldoende om samen te werken met andere leerlingen
De docenten weten waar mijn kind goed in is
Mijn kind leert op school ook dingen buiten de les
De docenten passen de manier van lesgeven aan aan de manier waarop mijn kind het beste leert
Onderwijsaanbod
Ik ben tevreden over de keuzemogelijkheden die de school biedt (keuzevakken, leerroutes, e.d.)
De leerstof tussen de leerjaren sluit goed aan
Ik ben tevreden over de activiteiten buiten de lessen waar mijn kind aan deel kan nemen
Lessen
Mijn kind vindt de leerstof interessant
De lessen zijn afwisselend
De docenten leggen de lesstof goed uit
In de lessen wordt rekening gehouden met wat mijn kind wel en niet kan
Mijn kind wordt gestimuleerd om hoge prestaties te leveren en zich maximaal in te zetten
Rooster en lesuitval
Ik ben tevreden over het lesrooster van mijn kind
Roosterwijzigingen worden tijdig doorgegeven
Er is sprake van weinig tot geen lesuitval
Ik ben tevreden over de opvang bij lesuitval
Begeleiding
De school overlegt goed met mij en mijn kind wanneer mijn kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft
Bij problemen kan ik goed bij de mentor/leerlingbegeleider terecht
Bij problemen kan mijn kind goed bij de mentor terecht
De school verzorgt goede studievoorlichting
Op school maakt mijn kind kennis met mogelijke vervolgstudies en beroepen
Leer- en hulpmiddelen
Ik ben tevreden over de beschikbare leermiddelen (ICT en boeken) voor het onderwijs
Mijn kind leert beter door gebruik van ICT voorzieningen (computers, beamers, film) in de lessen
Toetsen
Mijn kind krijgt duidelijke informatie over toetsen, opdrachten, e.d.
Het huiswerk, de toetsen en de proefwerkweken worden goed verdeeld gedurende het schooljaar
Toetsen en proefwerken worden achteraf besproken
Veiligheid
De school treedt goed op bij conflicten of ongeregeldheden
De leerlingen worden in en buiten de les aangesproken op ongeoorloofd gedrag
Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met pestgedrag
Er wordt voldoende gecontroleerd op spijbelen
Huisvesting
Het schoolgebouw biedt een aantrekkelijke leeromgeving
De inrichting van de school zorgt ervoor dat mijn kind op school goed kan leren en werken
Het sanitair is schoon
Communicatie en informatievoorziening
De leerlingen worden op de hoogte gehouden van belangrijke zaken
De school geeft duidelijke informatie als mijn kind over moet stappen naar een ander niveau of leerweg
Ik word op de hoogte gehouden van belangrijke besluiten die door de school zijn genomen
Ik ben tevreden over de wijze waarop leerlingen betrokken worden bij de school
Ik ben tevreden over de wijze waarop ouders betrokken worden bij de school
Als ik een vraag heb voor de administratie, receptie of conciƫrge dan word ik goed geholpen
Ik ben tevreden over de informatie die de website van de school biedt
Ik ben tevreden over de nieuwsbrief/mail van de school
Procedures en medezeggenschap
Wanneer ik ergens ontevreden over ben, handelt de school dit correct af
Ik ben tevreden over de kosten die berekend worden door de school (waaronder ouderbijdrage en activiteiten)
De MR/Ouderraad vertegenwoordigt mijn belangen in voldoende mate
Directie
De directie gaat goed om met leerlingen
De directie gaat serieus om met de inbreng van ouders
De directie is aanspreekbaar / beschikbaar wanneer dit nodig is
Resultaten en opbrengsten
Het is voor mij duidelijk wat de school met de leerlingen wil bereiken
Ik ben tevreden over de keuze voor deze school
Als mijn kind opnieuw moest kiezen zou hij/zij weer voor deze school kiezen
De school levert een aanwijsbare positieve bijdrage aan de leerprestaties van mijn kind
De school levert een aanwijsbare positieve bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mijn kind
Het extern door de school geschetste beeld (door open dagen, schoolgids en dergelijke) klopt met de werkelijkheid
Ik geef de school het rapportcijfer:
Submit
This form was created inside of het Esdal College. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms