ANKIETA

Szanowna Pani,
zwracam się do Pani z prośbą o wzięcie udziału w badaniach i wypełnienie ankiety.
Zapewniam, że ankieta jest anonimowa i jej wyniki służą jedynie celom naukowym.
Proszę o uważne przeczytanie ankiety i udzielenie szczerych, zgodnych z prawdą odpowiedzi,
gdyż tylko takie będą wartościowe w opracowywaniu wyników i formułowaniu wniosków.
Proszę również o odniesienie się do każdego pytania, ponieważ pozostawienie
pytania bez odpowiedzi obniża wartość całego badania.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Ogólnie moje życie jest:
  Moja sytuacja zawodowa jest:
  Moja sytuacja finansowa (ekonomiczna) jest:
  Mój sposób spędzania wolnego czasu jest:
  Moje kontakty z przyjaciółmi i znajomymi są:
  Moje życie seksualne jest:
  Mój ogólny wygląd (wizerunek) jest:
  Moje życie rodzinne jest:
  Moje relacje z partnerem/mężem
  Moje zdrowie fizyczne jest:
  Moje zdrowie psychiczne jest:
  Please enter one response per row