Oznámenie o konaní podujatia / akreditovaného vzdelávania
Každý prijímateľ dotácie v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR "PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2020" je povinný v zmysle usmernenia o čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu SR povinný oznámiť uskutočnenie dotovaného podujatia najmenej 10 pracovných dní pre jeho začiatkom.

Rovnakú povinnosť oznamovania má aj akreditovaná vzdelávacia inštitúcia, ktorá organizuje akreditované vzdelávacie podujatie.

Poskytnuté informácie sú podkladom pre štatistické spracovanie a pre prípadný monitoring realizácie podujatia, resp. akreditovaného vzdelávacieho programu.

Oznámenie vypisuje osoba zodpovedná za dané podujatie, ktorú môže MŠVVaŠ SR alebo IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže kontaktovať v prípade zámeru vykonať monitoring podujatia alebo overenia poskytnutých informácií o podujatí.

Prosíme, uveďte v úvode dotazníka email zodpovednej, ktorej sa dotazník po jeho odoslaní automaticky odošle.
Tým bude mať zodpovedná osoba potvrdenie o vyplnení oznámenia o podujatí.

Email address *
Názov organizácie / akreditovanej vzdelávacej inštitúcie *
Uveďte presný názov organizácie, ktorá je prijímateľom dotácie, resp. názov akreditovanej vzdelávacej inštitúcie (napr. OZ PRVOSIENKA).
Your answer
Názov organizačnej jednotky
Uveďte presný názov nižšej organizačnej jednotky v rámci organizácie (prijímateľa dotácie), ktorá podujatie / vzdelávanie realizuje, ak je to relevantné, napr. názov klubu, strediska, zboru, oblastného centra a pod.
Your answer
Názov podujatia / vzdelávacieho programu *
Uveďte presný názov podujatia, resp. vzdelávacieho programu (podľa potvrdenia o akreditácii)
Your answer
Termín začiatku *
Uveďte presný dátum a čas začiatku podujatia / vzdelávania v tvare: DD.MM.RRRR; 00:00 h.
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Termín ukončenia *
Uveďte presný dátum a čas ukončenia podujatia / vzdelávania v tvare: DD.MM.RRRR; 00:00 h.
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Miesto realizácie *
Uveďte presnú adresu miesta, kde sa podujatie / vzdelávanie má konať (názor lokality/zariadenia, ulica, číslo, PSČ, mesto/obec, štát - ak ide o zahraničné podujatie).
Your answer
Kraj *
Uveďte kraj, v ktorom sa vzdelávanie realizuje.
Ciele podujatia / vzdelávania *
Stručne popíšte ciele, ktoré podujatie / vzdelávanie sleduje.
Your answer
CHARAKTER PODUJATIA
Zameranie *
Uveďte, či podujatie je zamerané pre širokú verejnosť, alebo výhradne len pre členov organizácie.
Trvanie *
Uvádzajte CELKOVÝ počet LEN TÝCH HODÍN, počas ktorých sa realizuje PROGRAMU podujatia. Pri viacdňových podujatiach dni premeňte na hodiny, aby sa to dalo štatisticky vyhodnocovať. Napr. pri víkendovom podujatí: v piatok 5 hodín programu, v sobotu 10 hodín programu a v nedeľu 4 hodiny programu, teda celkovo 19 h.
Your answer
Očakávaný počet účastníkov *
Uveďte plánovaný počet účastníkov okrem organizátorov, resp. lektorov.
Your answer
Cieľová skupina *
Uveďte, pre aké cieľové skupiny je podujatie / vzdelávanie je realizované
prioritne
aj áno
okrajovo
nie
deti do 12 r. vrátane
mladí od 13 do 14 r. vrátane
mladí od 15 do 17 r. vrátane
mladí od 18 do 30 r. vrátane
mladí vedúci (15-17 r.)
dobrovoľní mládežnícki vedúci (18+)
profesionálni pracovníci s mládežou (18+)
vedúci základných kolektívov
zdravotne znevýhodnená mládež
experti v oblasti práce s mládežou
rodičia
široká verejnosť
zástupcovia samosprávy
zástupcovia verejnej správy
zamestnávatelia
účastníci zo zahraničia
seniori
Pôsobnosť podujatia *
Na akej úrovni sa podujatie realizuje?
Dotácia z PPM? *
Je toto podujatie financované z dotácie MŠVVaŠ SR "Programy pre mládež na roky 2014 - 2020? Ak áno, uveďte konkrétne, z ktorého programu.
Typ *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms