โครงการอบรม “การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” UAV (มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้วค่ะ)
The form โครงการอบรม “การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” UAV (มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้วค่ะ) is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse