Kérdőív a cenzúráról
Anonim felmérés a külső (politikai vagy gazdasági) és belső (szerkesztőségi) cenzúra előfordulásáról (A kutatásban cenzúrának tekintünk minden olyan beavatkozást a tartalom-előállításba és -publikálásba, amely politikai preferenciák és/vagy gazdasági érdekek szerint különböztet meg hátrányosan vagy előnyösen bizonyos tartalmakat)
Előfordult-e, hogy belső (szerkesztőségi) nyomás hatására kellett - szakmai meggyőződésével ellentétesen - változtatnia az ön által előállított tartalmon?
Ha igen, volt-e a politikával összefüggő eleme a nyomásgyakorlásnak?
Volt-e a politikától független gazdasági eleme a nyomásgyakorlásnak?
Előfordult-e, hogy valamilyen anyaga (cikk, cikkrészlet, kép, video, hangfelvétel stb.) megfelelő minőségben elkészült, de nem jelenhetett meg?
Volt-e/lehetett-e politikai oka vagy magyarázata a publikálás megakadályozásának?
Ki döntött a publikálás megakadályozásáról?
Előfordult-e, hogy külső személy nyomást gyakorolt a főszerkesztőre/szerkesztőre/szerkesztőségre a publikálás megakadályozása érdekében?
Amennyiben igen, kitől érkezett a külső nyomás?
Milyen természetű nyomásgyakorlást tapasztalt?
Előfordult-e, hogy külső nyomásra kellett - saját szakmai meggyőződésével ellentétesen - érdemben változtatni az ön által gyártott tartalmon?
Amennyiben igen, kitől érkezett a külső nyomás?
Előfordult-e hogy külső hatásra kellett - a saját szakmai meggyőződésével ellentétesen - létrehoznia/publikálnia tartalmat (pl. cikket írni irreleváns, de adott politikai vagy gazdasági szereplő érdekét szolgáló) témáról?
Amennyiben igen, honnan érkezett a külső hatás?
Ismeri az öncenzúra fogalmát?
Alkalmazott már öncenzúrát? (Fontos tény vagy információ kihagyása, elállás cikk, cikkrészlet vagy egyéb tartalom publikálásától, nem sajtószakmai okból)
Amennyiben igen, mi vezérelte az öncenzúra alkalmazásakor?
Előfordult-e, hogy olyan közéleti szereplőtől, állami vagy önkormányzati tisztviselőtől, akit a sajtótörvény illetve a köztisztviselői törvény a sajtóval való együttműködésre kötelez, nem jutott hozzá a kért információhoz?
Előfordult-e, hogy kért, de nem kapott interjút, nyilatkozatot (elküldött kérdéseire választ) közéleti szereplőtől, állami vagy önkormányzati tisztviselőtől, intézménytől, hivataltól, sportszervezettől?
Előfordult-e, hogy nem engedték be állami, önkormányzati vagy közintézmény, hivatal, közpénzből működő sportszervezet sajtótájékoztatójára, nyilvános eseményére?
Előfordult-e, hogy sajtónyilvános eseményen nem engedték kérdezni, anyagot fölvenni, kép- vagy hangfelvételt készíteni?
Előfordult-e, hogy adminisztratív úton vagy fizikailag (kitiltással, erőszakkal stb.) akadályozták a tartalomelőállításban?
Előfordult-e az ön szerkesztőségében, hogy a szerkesztő, főszerkesztő vagy a kiadó állami/önkormányzati intézmény vezetője, vezető tisztségviselője (polgármester, alpolgármester, jegyző, főosztályvezető stb.) volt?
Milyen munkakörben dolgozik?
Jellemzően milyen szervezeti formában dolgozik?
Milyen típusú sajtóterméknél dolgozik?
Meghatározható a szóban forgó médium politikai beállítottsága?
Submit
This form was created inside of Magyar Újságírók Országos Szövetsége. Report Abuse - Terms of Service