DoTVORsa 2022 - Registrácia pre účastníkov
Ahoj!

Naším hlavným cieľom je ponúknuť mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou možnosť zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti interaktívnym spôsobom, prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

Čo je to DoTVORsa 2022?
- ide o sériu online vzdelávacích workshopov pre mladých ľudí v októbri až decembri 2022 - bezplatne
- prebieha online formou, prostredníctvom Google Meet/zoom, takže pre účasť je potrebné mať internetové pripojenie, webkameru a mikrofón.

Čo ti účasť prinesie?
+ nové zručnosti a vedomosti
+ zvýši tvoju hodnotu na pracovnom trhu
+ ak absolvuješ minimálne 5 workshopov z 20 a získaš potvrdenie o účasti DoTVORsa 22 a pozveme ťa na záverečné vyhodnotenie s jedným tombolovým lístkom,
+ jednu z tombolových cien od partnerov projektu,
+ tí s najaktívnejšou účasťou získajú aj darčekový balíček,
+ stretneš super ľudí a rozšíriš si network.

Na získanie potvrdenia DoTVORsa 2022, či darčekového balíčka, je potrebné sa zúčastniť minimálne 5 workshopov. Zoznam workshopov nájdeš nižšie. Postupne budeme dopĺňať témy a mená lektorov. Neváhaj sa registrovať na viacero z nich už teraz.

Pošli túto skvelú registráciu každému, na kom ti záleží aby sa vo svete nestratil ;)

Workshopy sú bezplatné a budú prebiehať v čase od 17:00 - 19:00.

DoTVORsa #3 Pohodový time management (Jakub Szepesgyorky)
DoTVORsa #4 Budovania značky - firemnej či osobnej (Michaela Králiková)
DoTVORsa #5 Ja ako značka I. časť (Tatiana Ondrisková)
DoTVORsa #6 Ja ako značka II. časť (Tatiana Ondrisková)

NOVEMBER 2022
DoTVORsa #13 Dopad a hodnotenie v osobnom i projektovom živote (Petra Papierníková),
DoTVORsa #14 Mindset/Soft skills/Talenty (Michaela Králiková), PRESUNUTY NA 2.12.2022

DECEMBER 2022 

DoTVORsa #20 Vyhodnotenie, tombola, záverečný ceremoniál - na toto stretnutie sa neprihásite, lebo na toto stretnutie budeme pozývať my len tých, ktorí absolvujú minimálne 10 online workshopov ;)

NEZABUDNI SA ZAREGISTROVAŤ NA EVENTY POD MENOM, POD KTORÝM SA BUDEŠ PRIHLASOVAŤ na samotný workshop !!!

DoTVORsa 2022 je vzdelávacia aktivita podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Tím DoTVORsa

+421 910 907 955 - Majo
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Meno a Priezvisko *
E-mail *
Táto informácia nebude nikde uvedená ani poskytnutá tretím stranám. Pošleme ti naň link na podujatie.
Telefónne číslo *
Použijeme len v prípade urgencie.
Mesto odkiaľ pochádzaš + mesto kde aktuálne žiješ a pôsobíš. *
Chcem sa záväzne zúčastniť DoTVORsa workshopov: *
Všetky workshopy sú v čase od 17,00 - 19,00
Required
Si momentálne: *
Kľudne zaškrtni aj viac. :)
Required
Tvoj vek *
Čomu sa venuješ popri škole / práci ? *
Pre lepší networking nám napíš, čomu sa venuješ popri škole, ak ešte študuješ, prípadne, kde pracuješ a čomu zaujímavému sa popri práci venuješ.
Ak máš nejaké otázky, postrehy, prípadne chceš niečo odkázať organizátorom, či školiteľovi, využi tento priestor ;) *
Uvedomujem si, že toto je záväzná prihláška. *
Rozumieme, že sa možno niečo stane a nebudeš sa môcť zúčastniť, v tom prípade nám ale dáš bezodkladne vedieť na +421910907955, dotvorsa@gmail.com alebo na RMKK chate (www.facebook.com/Radamladezekosickehokraja)
Súhlas so spracovaním osobných údajov. *
Zaslanie záväznej prihlášky bude považované za vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely registrácie na vzdelávanie podľa Článku 6 odseku 1 písmena a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR). Ak sa vzdelávania nezúčastníte, Vaše údaje poskytnuté na účel registrácie budú po ukončení vzdelávania vymazané. Získané osobné údaje nebudú podliehať profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu ani nebudú poskytnuté inému subjektu.                     

Ak bude Vaša prihláška akceptovaná, ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov Vami poskytnutých v tejto prihláške na vzdelávanie, je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov organizátora podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom spracúvania osobných údajov je evidencia účastníkov vzdelávania pre dokladovanie výdavkov potrebných na zabezpečenie vzdelávania. Obsahom spracúvania je evidovanie záujemcov o vzdelávanie, výber účastníkov vzdelávania podľa kritérií organizátora, oznámenie o akceptovaní prihlášky, komunikácia so záujemcami o vzdelávanie, vyhodnotenie účasti, spracovanie podkladov na dokladovanie výdavkov potrebných na zabezpečenie vzdelávania a výdavkov na zabezpečenie stravovania a ubytovania počas vzdelávania. Príjemcom osobných údajov bude aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ktoré prispieva na vzdelávanie) a školitelia za účelom vyhodnotenia dochádzky. Doba uchovávania osobných údajov účastníkov, ktorí sa zúčastnia vzdelávania bude 10 rokov.                                                                 

Organizátor spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Organizátor má aplikované technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti podanej písomne alebo osobne u organizátora vzdelávania máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov; na prenosnosť osobných údajov; podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Súhlas so zasielaním pozvánok na ďalšie vzdelávania *
Ak máte záujem, aby sme Vás v budúcnosti informovali o vzdelávaniach obdobného charakteru potrebujeme Váš dobrovoľný súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov poskytnutých v prihláške. Voľbou možnosti "súhlasím" udelíte súhlas prevádzkovateľovi: Rada mládeže Košického kraja, Hlavná 70, 040 01 Košice, IČO: 35 544 406 so spracúvaním údajov poskytnutých v prihláške za účelom evidencie budúcich kandidátov pre zasielanie pozvánok na vzdelávania obdobného charakteru organizované prevádzkovateľom. Osobné údaje budú uchované po dobu 5 rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nebudú automatizovane profilované. Získané osobné údaje nebudú poskytované inému subjektu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa: dotvorsa@dotvorsa.sk. V súlade s GDPR máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov; na prenosnosť osobných údajov; podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy