Godišnja provjera statusa studentskih organizacija - 2014. g.

Poštovani,

u skladu s člankom 11. Pravilnika o vođenju studentskih udruga i drugih studentskih organizacija, od 8. srpnja 2008., Sveučilište je dužno jednom godišnje provjeravati status registriranih studentskih organizacija studenata, a zastupnik studentske organizacija dužan je dati istinite i cjelovite podatke o udruzi.

Molimo Vas da prijavite Sveučilištu u Rijeci svaku promjenu podataka u odnosu na dostavljeno rektorovo Rješenje o upisu studentske organizacije u Registar studentskih organizacija. Promjene se odnose na promjenu statuta udruge, promjena naziva udruge, promjena adrese sjedišta, promjena osobe ovlaštene za zastupanje ili prestanak postojanja studentske organizacije.

Zahtjev za upis promjena u Registru podnosi se na Obrascu broj 3. (Zahtjev za upis promjena u Registru studentskih organizacija), a prijava prestanka studentske organizacije podnosi se na Obrascu broj 5. (Prijava prestanka studentske organizacije).

Ako nije došlo do promjene podataka u odnosu na dostavljen Zahtjev, odnosno dostavljeno rektorovo Rješenje, molimo Vas da nam obvezno pošaljete obavijest o tome na e-adresu: studiji@uniri.hr.

Molimo Vas da traženo dostavite najkasnije do 5. prosinca 2014., u protivnom se studentska udruga neće moći javiti na Natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa u 2015. godini, a koji će biti raspisan 5. prosinca 2014. g.

Natječaj se otvara 5. prosinca 2014. g. i traje do 15. siječnja 2015. g. u 23:59:59 sati.

NAPOMENA


Molimo sve da do 25. prosinca 2014. g. popune online obrazac neovisno o tome je li, ili nije došlo do promjene u odnosu na izdato Rješenje.

Dostavljanje podataka putem ovog obrasca ne oslobađa obveze dostave podataka putem propisanih obrazaca u slučaju da je došlo do njihove promjene. Ovaj online obrazac služi radi bržeg dobivanja podataka i nije službeni oblik.


Sveučilište u Rijeci i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci koristit će prikupljene podatke za potrebe koordinacije rada studentskih udruga i obavještavanja.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question