แบบประเมินผลค่ายอาสาพัฒนา
ให้นักเรียนและครูอาสาพัฒนาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยการ click ในวงกลม ตอบครบ 10 ข้อ click submit
1.สถานที่เข้าค่ายอาสาพัฒนา มีความพร้อม
Clear selection
2.ระยะเวลาที่เข้าค่ายเหมาะสม
Clear selection
3.ระบบแสง เสียง ที่ใช้ในกิจกรรมค่ายฯ มีความเหมาะสม
Clear selection
4.นักเรียนมีความพร้อม
Clear selection
5.อุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาพัฒนา เหมาะสม
Clear selection
6.เขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ เหมาะสม
Clear selection
7.กิจกรรมนันทนาการ เหมาะสม
Clear selection
8.กิจกรรมเข้าฐาน เหมาะสม
Clear selection
9.จากการเข้าค่ายครั้งนี้ คิดว่าโรงเรียนพัฒนาได้ระดับใด
Clear selection
10.ท่านคิดว่าการเข้าค่ายอาสาพัฒนาครั้งนี้ในภาพรวมประสบความสำเร็จ
Clear selection
ข้อเสนอแนะ (ให้พิมพิ์ข้อมูลในบรรทัด )
ข้อเสนอแนะ (ให้พิมพิ์ข้อมูลในบรรทัด )
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy