CHODNÍKY PRE HENDIKEPOVANÝCH ĽUDÍ NA VOZÍKU (dotazníkový prieskum)

Vážení priatelia,
dostáva sa ku Vám dotazník, ktorého hlavným cieľom je zmapovať súčasnú situáciu a vytvoriť podklady pre navrhovanie nových turistických chodníkov v prírode pre pohyb, rekreáciu a vzdelávanie ľudí na vozíku so zohľadnením Vašich požiadaviek. Dotazník je súčasťou výskumu, ktorý bude použitý na overovanie technických parametrov chodníkov, zlepšenie podmienok pri Vašich turistických aktivitách podľa Vašich požiadaviek na regionálnych prírodných chodníkoch a turistických trasách na Slovensku.
Budeme radi, keď si na vyplnenie dotazníka nájdete čas, prípadne napíšete ďalšie pripomienky a návrhy, ktoré by pri riešení problematiky navrhovania chodníkov pre Vás pomohli odborným pracovníkom pri ich návrhoch a inšpiratívnych riešeniach. Zaujímajú nás Vaše názory a skúsenosti, s ktorými sa pri Vašich rekreačných a turistických aktivitách a pri prekonávaní bariér stretávate na Slovensku. Výskum paralelne prebieha aj v Českej republike a Poľsku.
Dotazník a výsledky budú zverejnené na web stránkach:
Arboréta Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene: www.arboretum.sk

Dotazník bude uzatvorený 31. 1. 2017.
Za kolektív spolupracovníkov:
Ing. Mariana Jakubisová, PhD.,
Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene, Slovenská republika

Spoločnými silami pomôžeme dobrými aktivitami zlepšovať povedomie o právach osôb zo zdravotným postihnutím!
Ďakujeme!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  jar
  leto
  jeseň
  zima
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  zhutnená zemná cesta
  zhutnený štrkopiesok tzv. mechanicky zhutnené kamenivo 
  asfaltový povrch
  drevené tzv. podvalové chodníky
  dlažobné kocky
  betónové panely
  zatrávnená  cesta
  Please enter one response per row
  krytý  prístrešok pre odpočinok 
  miesto so stolíkom, ku ktorému sa dá prisunúť vozík
  možnosť využitia toalety na začiatku chodníka 
  možnosť jednoduchého krytého prenocovania
  možnosť opekania na otvorenom ohnisku/na rošte 
  vhodne umiestnené informačné tabule/panely 
  možnosť využitia reštauračného zariadenia na chodníku 
  možnosť využitia stánku s občerstvením
  možnosť parkovania blízko alebo pri chodníku
  možnosť využitia miesta pre dobitie vozíka elektrickou energiou (aj spoplatneného)
  Please enter one response per row
  povrch chodníka
  šírka chodníka
  dĺžka chodníka
  časté a prudké zmeny smeru vedenia trasy chodníka
  vzdialenosť medzi rekreačnými zariadeniami (prístrešky…) pozdĺž trasy chodníka
  označenie križovania s cyklotrasou alebo hipochodníkom  (na jazdu na koni)
  dohľadnosť/viditeľnosť na chodníku
  pozdĺžny sklon trasy (klesanie alebo stúpanie chodníka)
  priečny sklon trasy chodníka
  Please enter one response per row
  This is a required question
  časté diery
  hlboké diery
  vyjazdené koľaje
  vystupujúce kamene
  vystupujúce korene
  na zemi ležiace vetvy
  brod cez vodu
  pomiestne ležiaci sneh
  schody
  veľmi úzky chodník
  iné
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question