Zgłoszenia uczestnictwa biernego - OKN "Przedsiębiorca w dobie kryzysu – problemy i wyzwania"
Studenckie Koło Prawa Gospodarczego oraz Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Wydziału Prawa UwB mają zaszczyt zaprosić na 2. Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Przedsiębiorca w dobie kryzysu – problemy i wyzwania”, która odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. w formie zdalnej.

Światowa pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 oraz wojna w Ukrainie, a także wynikające z nich problemy zmusiły prawodawców na całym świecie do interwencji w wielu sferach życia społeczno–gospodarczego. Nowo wprowadzone regulacje prawne w dużej mierze wpłynęły na sposób funkcjonowania przedsiębiorców (zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym).

Celem Konferencji jest podjęcie dyskusji, a także próby analizy i oceny przyjętych regulacji prawnych dotyczących przedsiębiorców, które są związane z przeciwdziałaniem pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 oraz podejmowanych w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Konferencja adresowana jest zarówno do studentów oraz doktorantów, jak i przedstawicieli nauki oraz praktyki.
Na Państwa zgłoszenia wraz z abstraktem czekamy do 16 kwietnia 2022 r. Przewidywany czas wystąpienia to 15 minut. Abstrakt powinien zawierać nie więcej niż 400 słów oraz określać główne tezy wystąpienia. Nadesłane abstrakty będą podlegać merytorycznej ocenie, a organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych zgłoszeń.

Czynny oraz bierny udział w Konferencji jest bezpłatny.

Każdy z prelegentów otrzyma certyfikat potwierdzający czynny udział. Certyfikat z uczestnictwa biernego zostanie wysłany zainteresowanym drogą mailową.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować drogą mailową na adres: skpg@uwb.edu.pl

Zapraszamy!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Klauzula informacyjna RODO *
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15 - 328 Białystok.2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e - mail: iod@uwb.edu.pl.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji zgłoszenia uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przedsiębiorca w dobie pandemii – problemy i wyzwania", późniejszego kontaktu oraz umieszczenia w oficjalnym harmonogramie. 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji uczestnictwa w konferencji. 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane podmiotom zewnętrznym.7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. do momentu nadania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo. 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 9. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 10. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy