Formularz zgłoszenia na Rejs "W Czasy Zaruskiego"

    Captionless Image

    Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy,

    Rejestracja zgłoszeń na rejsy organizowane przez Stowarzyszenie Edukacja pod Żaglami odbywa się dwustopniowo: 1. FORMULARZ INTERNETOWY W celu uproszczenia i przyspieszenia rejestracji uczestników rejsów, a także obniżenia kosztów rekrutacji, stworzyliśmy internetowy formularz zgłoszeniowy. Wypełnienie go potrwa ok. 5 minut. Pola oznaczone gwiazdką (*) należy wypełnić obowiązkowo. Prosimy także o wypełnienie pozostałych pól - pozwoli nam to w przyszłości skuteczniej docierać do zainteresowanej młodzieży. Po naciśnięciu przycisku "prześlij" zgłoszenie (jeżeli jest kompletne) zostanie przyjęte. Rezerwacja miejsca w załodze następuje po odnotowaniu wpływu zaliczki na nasze konto. Kwota zaliczki to 900 PLN Dane do przelewu: Rachunek nr: 69 1240 2063 1111 0010 0482 0230 Bank Pekao S.A.XVIII Oddział w Warszawie Al. Jana Pawła II 61B 01-031 Warszawa Tytułem: IMIĘ I NAZWISKO - W CZASY ZARUSKIEGO 16-29.09 2. FORMULARZ PISEMNY W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz dopełnienia wymagań ubezpieczyciela, wymagany jest formularz z Państwa podpisem. Po wysłaniu formularza internetowego otrzymają Państwo formularz (2 strony A4) drogą mailową który prosimy wydrukować. Na wydruku należy uzupełnić następujące dane: - podpis pod wnioskiem o uczestnictwo (dziecka) w rejsie - oświadczenie uczestnika - informacja (rodziców/opiekunów) o stanie zdrowia uczestnika - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) oraz - podpis i pieczęć lekarza pod orzeczeniem lekarskim Wypełnione zgłoszenie oraz potwierdzenie wpłaty zaliczki należy zeskanować i przesłać na info@epz.pl oraz przekazać oryginał pierwszego dnia rejsu. Wszystkie podane informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych Stowarzyszenia "Edukacja pod Żaglami" i nie będą udostępniane osobom trzecim. Zapraszamy do wypełnienia formularza. W przypadku problemów bądź pytań prosimy o kontakt: Szymon Gajewski info@epz.pl tel. +48 505 701 331