Тест до лабораторної роботи №5.
Email address *
Укажіть ефект реакції відкриття ацетат-іонів за допомогою розчину ферум (III) хлориду *
1 point
Укажіть назву реагенту, який з розчином натрій сульфіду утворює осад чорного кольору *
1 point
Укажіть ефект реакції дії нітратної кислоти на диамінаргентум (I) хлорид при відкритті хлорид-іонів *
1 point
Укажіть назву аніона, який з дифеніламіном утворює речовину, що має синє забарвлення *
1 point
Укажіть назву аніона, який з антипірином утворює речовину, що має смарагдово-зелене забарвлення *
1 point
Укажіть ефект реакції відкриття йодид-іонів за допомогою групового реагенту *
1 point
Укажіть назву газу, який утворюється при дії сульфатної кислоти на розчин натрій нітриту *
1 point
Укажіть, які аніони входять до складу III аналітичної групи *
1 point
Укажіть ефект реакції відкриття бромід-іонів за допомогою хлорної води *
1 point
Укажіть, які аніони входять до складу II аналітичної групи *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy