แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาในระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
สังกัดคณะ *
สาขาวิชา *
Your answer
สังกัด (ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) เช่น ส่วนกลาง หรือ วข.ขอนแก่น *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล์ (@mcu.ac.th) หรือ อีเมล์อื่น *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse