संस्कृत - कक्षा 8 सत्र 1 एकम 4 - एही सुधिर
निर्माणम् : श्री नीरव जानी - 'संस्कृतवाला' , www.sanskritwala.com
प्रश्न सहयोग : पन्नाभगिनी बी. परमार
श्री गरोड पे.से. पाठशाला, कपडवंज, जि. खेड़ा ।
सुभाषितम्
તમારું નામ લખો. *
તમારી શાળાનું નામ લખો. *
તમારૂ ગામ, તાલુકો અને જિલ્લાનું નામ લખો. *
સુમધુર કાવ્યગાન સાંભળવા આ વિડીયો જુઓ.
01. સંસ્કૃત શબ્દ खेलनाङ्गणम् નો ગુજરાતી અર્થ પસંદ કરો. *
1 point
02. સંસ્કૃત શબ્દ पुष्पवाटिकाम् નો ગુજરાતી અર્થ પસંદ કરો. *
1 point
03. સંસ્કૃત શબ્દ वज्रकायतां નો ગુજરાતી અર્થ પસંદ કરો. *
1 point
04. સંસ્કૃત શબ્દ अर्चाम નો ગુજરાતી અર્થ પસંદ કરો. *
1 point
05. સંસ્કૃત શબ્દ विहराम નો ગુજરાતી અર્થ પસંદ કરો. *
1 point
06. सुधीरः कुत्र गच्छति? *
1 point
07. कुतः पुष्पाणि आनयति? *
1 point
08. कस्य हितार्थं जीवाम? *
1 point
09. सदा कान् अनुगच्छाम? *
1 point
10. विध्नविनाशकम् किम् अर्चाम? *
1 point
11. सुधीरः एवं सुविक्रमः कुत्र गच्छन्ति ? *
1 point
12. मृणालिनी कुत्र गच्छति? *
1 point
13. दिनेशः कुत्र गच्छति? *
1 point
14. 'દોડવું' માટે સંસ્કૃત શબ્દ શોધો. *
1 point
15. 'આચરણ કરવું' નું સંસ્કૃત થશે... *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy