แบบเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการตัดสิน

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

  คำชี้แจง

  โปรดกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

  1.ข้อมูลส่วนตัว

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question