Φόρμα συμμετοχής στη Ημερίδα με θέμα: «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08)»
Οι ηλεκτρονικές εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί. Μπορείτε να κάνετε την εγγραφής σας την ημέρα της Ημερίδας, στη Γραμματεία.
This form was created using Google Forms. Create your own