โครงการรับเข้าพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้
ทางคณะจะทำการติดต่อกลับไปค่ะ และน้องๆ ที่สนใจโครงการรับเข้าพิเศษ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะ

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเที่ยบเท่าในวันที่สมัคร
ติดต่อสอบถาม: พี่ตุ๋ม 095-9156370
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 042-725039 , 081-7391377

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน *
ระบุเลขประจำตัวประชาชนครบถ้วน ทั้ง 13 หลัก
Your answer
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) *
กรอกชื่อ-นามสกุล พร้อมคำนำหน้าชื่อ (นาย/นางสาว)
Your answer
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) *
กรอกชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ พร้อมคำนำหน้าชื่อ (Mr./Miss)
Your answer
วัน/เดือน/ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
ที่อยู่ *
บ้านเลขที่/หมู่/ถนน/ซอย/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด/รหัสไปรษณีย์
Your answer
Facebook *
Your answer
Line ID *
Your answer
E-mail *
Your answer
โทรศัพท์บ้าน
Your answer
โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลสถานศึกษา
ผลการเรียนเฉลี่ย ( 4 เทอม หรือประมาณการ) *
Your answer
แผนการเรียน *
ชื่อโรงเรียน *
Your answer
ที่อยู่โรงเรียน
Your answer
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เลือก *
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบเป็นข้อมูลเท็จ ให้ถือว่าการสมัครนี้เป็นโมฆะ *
Required
เมื่อน้องๆ ได้ลงทะเบียนแล้ว ช่วงก่อน TCAS จะมีพี่ๆ ติดต่อไปนะคะ หากน้องสงสัยให้ติดต่อ พี่ตุ๋ม 095-9156370 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 042-725039 , 081-7391377
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy