Enquesta alumnes de 1r Batxiller de Ciències
1. Curs
2. Sexe
3. Edat
4. Amb qui vius a casa?
5. Situació laboral dels teus pares
6. Quina és la teua postura religiosa?
7. Tens ordinador a casa?
8. Tens tablet a casa?
8b. Tens smartphone?
9. Disposes de connexió a internet en casa?
10. Els meus pares em tracten bé?
11. Els meus pares em pregunten sobre el que faig a l'institut?
12. Tens establides unes rutines d'estudi a casa?
13. Quant de temps al dia (de mitjana) dediques als deures i l'estudi?
(en hores)
Your answer
14. Quines tècniques d'estudi sols utilitzar?
Marca totes aquelles que utilitzes
15. Les relacions entre els/les companys/nyes de classe són
16. Les relacions amb els/les companys/nyes fan que a l'institut
17. Coneixes les conseqüències de no complir les normes
18. Durant aquest curs, a l'institut t'han insultat?
19. Durant aquest curs, a l'institut t'han furtat alguna cosa?
20. Durant aquest curs, a l'institut t'han amencaçat?
21.Durant aquest curs, a l'institut t'han agredit?
22. Saps que a l'institut hi ha un equip de mediació?
23. Has participat en alguna mediació?
24. Recomanaries la mediació per solucionar algun problema a l'institut?
Puntua de 1 a 10 les següents afirmacions
10 significaria que estàs totalment d'acord amb l'afirmació
1 significaria que estàs totalment en desacord.
24. Si tinguera algun problema a l'institut, confiaria en l'EQUIP de MEDIACIÓ
25. Si tinguera algun problema a l'institut, confiaria en els/les PROFESSORS/SORES
26. Si tinguera algun problema a l'institut, confiaria en EL TUTOR/ LA TUTORA
27. Si tinguera algun problema a l'institut, confiaria en el/la CAP D'ESTUDIS
28. Si tinguera algun problema a l'institut, confiaria en l'ORIENTADOR/A
29. Alguna vegada has fet malbé les instal·lacions del centre?
30. Marca els temes que heu tractat a les tutories?
31. Consideres que el tutor/a et té ben informat/da de les activitats que es duen a terme en el centre?
32. En l'institut, els/les professors/sores intervenen quan es donen compte d'un conflicte?
33. En resum, podria dir que estic a gust a l'institut?
Avaluació del professorat.
Puntua de 1 a 10 les següents les afirmacions.
10 significaria que estàs totalment d'acord amb l'afirmació
1 significaria que estàs totalment en desacord.
Valencià
Escull el/la professor/a que et dóna l'assignatura
34. Professor/a de valencià
35. El/la professor/a és PUNTUAL a l’entrada i eixida de les clases
1
10
36. El/la professor/a EXPLICA amb claredat
37. Creus que has obtés una QUALIFICACIÓ ADEQUADA en relació al teu esforç
38. El/la professor/a és ACCESSIBLE a l’alumnat
39. El/la profesor/a fa que l’assignatura resulte INTERESSANT I ENTRETINGUDA
40. El/la professor/a és RESPECTUÓS/A amb l’alumnat
Castellà
Escull el/la professor/a que et dóna l'assignatura
41. Professor/a de castellà
42. El/la professor/a és PUNTUAL a l’entrada i eixida de les clases
1
10
43. El/la professor/a EXPLICA amb claredat
44. Creus que has obtés una QUALIFICACIÓ ADEQUADA en relació al teu esforç
45. El/la professor/a és ACCESSIBLE a l’alumnat
46. El/la profesor/a fa que l’assignatura resulte INTERESSANT I ENTRETINGUDA
47. El/la professor/a és RESPECTUÓS/A amb l’alumnat
Llengua extranjera (anglés / francés)
Escull el/la professor/a que et dóna l'assignatura
55. Professor/a de llengua extranjera
56. El/la professor/a és PUNTUAL a l’entrada i eixida de les clases
1
10
57. El/la professor/a EXPLICA amb claredat
58. Creus que has obtés una QUALIFICACIÓ ADEQUADA en relació al teu esforç
59. El/la professor/a és ACCESSIBLE a l’alumnat
60. El/la profesor/a fa que l’assignatura resulte INTERESSANT I ENTRETINGUDA
61. El/la professor/a és RESPECTUÓS/A amb l’alumnat
Educació Física
Escull el/la professor/a que et dóna l'assignatura
69. Professor/a d'educació física
70. El/la professor/a és PUNTUAL a l’entrada i eixida de les clases
1
10
71. El/la professor/a EXPLICA amb claredat
72. Creus que has obtés una QUALIFICACIÓ ADEQUADA en relació al teu esforç
73. El/la professor/a és ACCESSIBLE a l’alumnat
74. El/la profesor/a fa que l’assignatura resulte INTERESSANT I ENTRETINGUDA
75. El/la professor/a és RESPECTUÓS/A amb l’alumnat
Filosofia
Escull el/la professor/a que et dóna l'assignatura
76. Porfessor/a de filosofia
77. El/la professor/a és PUNTUAL a l’entrada i eixida de les clases
1
10
78. El/la professor/a EXPLICA amb claredat
79. Creus que has obtés una QUALIFICACIÓ ADEQUADA en relació al teu esforç
80. El/la professor/a és ACCESSIBLE a l’alumnat
81. El/la profesor/a fa que l’assignatura resulte INTERESSANT I ENTRETINGUDA
82. El/la professor/a és RESPECTUÓS/A amb l’alumnat
Matèries de Modalitat
Sel.lecciona les assignatures del teu itinerari i escull el/la professor/a que et dóna l'assignatura
83. Assignatura de Modalitat 1
83b. Professor/a de l'assignatura de Modalitat 1
84. El/la professor/a és PUNTUAL a l’entrada i eixida de les clases
1
10
85. El/la professor/a EXPLICA amb claredat
86. Creus que has obtés una QUALIFICACIÓ ADEQUADA en relació al teu esforç
87. El/la professor/a és ACCESSIBLE a l’alumnat
88. El/la profesor/a fa que l’assignatura resulte INTERESSANT I ENTRETINGUDA
89. El/la professor/a és RESPECTUÓS/A amb l’alumnat
Matèries de Modalitat
Sel.lecciona les assignatures del teu itinerari i escull el/la professor/a que et dóna l'assignatura
90. Assignatura de Modalitat 2
90b. Professor/a de l'assignatura de modalitat 2
91. El/la professor/a és PUNTUAL a l’entrada i eixida de les clases
1
10
92. El/la professor/a EXPLICA amb claredat
93. Creus que has obtés una QUALIFICACIÓ ADEQUADA en relació al teu esforç
94. El/la professor/a és ACCESSIBLE a l’alumnat
95. El/la profesor/a fa que l’assignatura resulte INTERESSANT I ENTRETINGUDA
96. El/la professor/a és RESPECTUÓS/A amb l’alumnat
Matèries de Modalitat
Sel.lecciona les assignatures del teu itinerari i escull el/la professor/a que et dóna l'assignatura
97. Assignatura de Modalitat 3
97b. Professor/a de l'assignatura de modalitat 3
98. El/la professor/a és PUNTUAL a l’entrada i eixida de les clases
1
10
99. El/la professor/a EXPLICA amb claredat
100. Creus que has obtés una QUALIFICACIÓ ADEQUADA en relació al teu esforç
101. El/la professor/a és ACCESSIBLE a l’alumnat
102. El/la profesor/a fa que l’assignatura resulte INTERESSANT I ENTRETINGUDA
103. El/la professor/a és RESPECTUÓS/A amb l’alumnat
Matèria Específica 1
Sel.lecciona l'assignatura específica i escull el/la professor/a que et dóna l'assignatura
104. Assignatura específica 1
104b. Professor/a de l'assignatura optativa
105. El/la professor/a és PUNTUAL a l’entrada i eixida de les clases
1
10
106. El/la professor/a EXPLICA amb claredat
107. Creus que has obtés una QUALIFICACIÓ ADEQUADA en relació al teu esforç
108. El/la professor/a és ACCESSIBLE a l’alumnat
109. El/la profesor/a fa que l’assignatura resulte INTERESSANT I ENTRETINGUDA
110. El/la professor/a és RESPECTUÓS/A amb l’alumnat
Matèria Específica 2
Sel.lecciona l'assignatura específica i escull el/la professor/a que et dóna l'assignatura
111. Assignatura específica 2
111b. Professor/a de l'assignatura optativa
112. El/la professor/a és PUNTUAL a l’entrada i eixida de les clases
1
10
113. El/la professor/a EXPLICA amb claredat
114. Creus que has obtés una QUALIFICACIÓ ADEQUADA en relació al teu esforç
115. El/la professor/a és ACCESSIBLE a l’alumnat
116. El/la profesor/a fa que l’assignatura resulte INTERESSANT I ENTRETINGUDA
117. El/la professor/a és RESPECTUÓS/A amb l’alumnat