Pareiškimas
Prašau priimti mane pilnateisiu nariu į Vokietijos lietuvių bendruomenę (VLB).
Į kokią VLB apylinkę norite įstoti *
Jeigu nerandate savo apylinkės, prašau pasirinkti "Centrinė LB apylinkė"
Kitas
Niekada nepateikite slaptažodžių per „Google“ formas.
Ši forma sukurta Lithuanian Community in Germany puslapyje.