ลงทะเบียน ประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Emergency Medicine Chula Conference 2020
งานประชุมวิชาการประจำปี ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
"Emergency Medicine Chula Conference 2020"

ขณะนี้ที่นั่ง "เต็มแล้ว"

ขอขอบพระคุณผู้สนใจทุกท่านที่สนับสนุนให้งานประชุมนี้ และขออภัยที่ ไม่สามารถรับเพิ่มได้อีกแล้ว
ทั้งนี้ คณะผู้จัดงาน ขอปิดรับลงทะเบียน ทั้งทาง ออนไลน์ และ ลงทะเบียนหน้างาน
และ ไม่รับโอนเงินค่าลงทะเบียน แล้วเช่นกัน
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy