Вихователі груп подовженого дня
Тести Вихователі ГПД
ПІБ *
1. Педагогічна інноватика – це *
2. Елементами інформаційної культури є (оберіть один чи декілька правильних варіантів відповідей): *
3. Формами навчання педагогів новим інформаційним технологіям є (оберіть правильні варіанти відповідей): *
4. Iнформаційно-комунікаційні технології – це *
5. До специфічних принципів дистанційного навчання можна віднести *
6. Компонент педагогічної діяльності вихователя ГПД, пов'язаний з умінням подумки планувати освітньо-виховний процес, називається *
7. Тип кар'єри, для якого характерне зростання відповідальності за результати професійної діяльності інших людей *
8. Процес самостійного освоєння вихователем ГПД нових педагогічних цінностей, способів і прийомів, технологій діяльності у своїй професійній діяльності *
9. Ініціативні цілі вихователя ГПД як вид педагогічних цілей – це *
10. Підвищення педагогічної кваліфікації – це *
11.Гурток – це … *
12. Заняття в гуртках можуть бути: *
13. Виділіть основні види гуртків: *
14. До специфічних завдань позаурочної роботи серед визначених не належить ... *
15. Комплексні заклади позашкільної освіти забезпечують ... *
16. Підсумком роботи на занятті гуртка є: *
17. Критичне мислення – це … *
18. Інформація для критичного мислення є: *
19. Ознаки критичного мислення: *
20. Критичне мислення спрямоване на … *
21. Фази реалізації технології розвитку критичного мислення: *
22. Навчання теорії та практичних умінь для опанування сучасними мас-медіа – це: *
23. Форми медіаосвіти: *
24. Розуміння видів медіа та їх впливу людину і суспільство – це: *
25. Формування світоглядних позицій, інтересів, потреб, ідеалів, мотивів, ціннісних орієнтацій, свідомості, переконань, суджень, а також конкретних рис характеру, моделі поведінки та культури поведінки засобами масової інформації – це: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Report Abuse