ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี
กรอกใบสมัครจงรักสัตย์วิทยา ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติผู้ปกครอง
ชื่อ - สกุล *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
วัน / เดือน / ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อบิดา *
เลขบัตรประจำตัวประชาชนบิดา *
ที่อยู่บิดาปัจจุบัน *
อาชีพบิดา *
เบอร์โทรติดต่อ *
ชื่อมารดา *
เลขบัตรประจำตัวประชาชนมารดา *
ที่อยู่มารดาปัจจุบัน *
อาชีพมารดา *
เบอร์โทรติดต่อ *
ประวัติการศึกษา จบจากโรงเรียน *
ที่อยูโรงเรียนที่จบการศึกษา *
สำเร็จการศึกษาชั้นปี *
ปีการศึกษาที่จบ *
มีความประสงค์สมัครเข้าเรียนสายสามัญ *
มีความประสงค์เข้าเรียนโรงเรียนวิชาศาสนาสายชั้น *
ชื่อ - สกุล ผู้ปกครองนักเรียน *
ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ปกครอง *
เบอร์โทรติดต่อผู้ปกครอง *
อัปโหลดไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร รูป สำเนาทะเบียนบ้าน ตนเอง บิดา มารดา และผู้ปกครอง ใบรับรอง สำเนาแสดงผลการเรียน สำเนาบัตรประชาชน (กรณีผูปกครองเดียวกันกับบิดามารดา ส่งหลักฐานอันเดียว) ขนาดไฟล์ รวมกันไม่เกิน 10 MB ส่งเป็น PDF ไฟล์ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service