แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
คำชี้แจง แบบสำรวจชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
สถานภาพ
หลักสูตร/สาขาวิชาที่เรียน *
Required
วิชาเอก
นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโปรดระบุวิชาเอก
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms