ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ -Library of Dentistry
Αίτηση Εγγραφής Μέλους - Membership Application Form

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συμπληρώνετε στην παρούσα αίτηση συλλέγονται με σκοπό τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου μελών στο σύστημα διαχείρισης του Σπουδαστηρίου.
 2. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα και επαρκή οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όσον αφορά την ηλεκτρονική καταχώρηση των δεδομένων σας στο σύστημα του Σπουδαστηρίου.
 3. Τα δεδομένα αυτά είναι απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα χρειάζονται, και διατηρούνται στην ηλεκτρονική καταχώρηση στο σύστημα του Σπουδαστηρίου για όσο διάστημα διαρκεί η φοιτητική ή ακαδημαϊκή σας ιδιότητα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εξαιρούνται τα μέλη ΔΕΠ σε συνταξιοδότηση, οι οποίοι επιθυμούν να εξακολουθούν να δανείζονται από το Σπουδαστήριο και μετά την αποχώρησή τους.
 4. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα μεταβιβαστούν σε τρίτους.
 5. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε α) ενημέρωση για το πώς τα επεξεργαζόμαστε β) πρόσβαση σε αυτά, δηλαδή ποια προσωπικά δεδομένα διατηρούμε γ) διόρθωσή τους, αν θεωρείτε ότι κάτι έχει αλλάξει ή είναι ανακριβές δ) διαγραφή κάποιων από αυτά, και ε) περιορισμό της επεξεργασίας τους, εφόσον επιτρέπεται και δεν παρακωλύεται η λειτουργία του δανεισμού.
 6. Το Σπουδαστήριο διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας, για να σας υπενθυμίσει ενδεχόμενη εκπρόθεσμη οφειλή εκ μέρους σας δανεισθέντος υλικού στο Σπουδαστήριο ή να προβεί σε κάποια άλλη ενημέρωση σχετική με τα δανεισμένα από εσάς τεκμήρια, αν κριθεί απαραίτητο.
 7. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματα σας ή πιστεύετε ότι αυτά παραβιάζονται, μπορείτε να στείλετε email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΕΚΠΑ στο dpo@uoa.gr και θα απαντήσουμε σε αυτές το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα.
 8. Εάν έχετε επιφυλάξεις για την ορθή υποστήριξη των δικαιωμάτων σας από το ΕΚΠΑ, μπορείτε να το καταγγείλετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας https://www.dpa.gr ή να στείλετε email στο contact@dpa.gr
 Information on private data collection
 1. Personal data provided in the following application are collected in order to form a digital library member’s archive.
 2. In order to protect personal data concerning the electronic registration of your data in the Library system, we take all the necessary and suitable measures in technical and organizational terms.
 3. The data asked for are restricted to what is relevant and absolutely necessary. The data concerning the digital registration will be kept for as long as you maintain your student or academic status in the National and Kapodistrian University of Athens. Retired faculty members that wish to keep their right of borrowing items from the Library are excluded.
 4. Personal data will not be transferred to a third party.
 5. Concerning your personal data, you have the following rights: a) you can request to be informed about the ways they are processed and have access to them, ie. see the personal data we keep b) you can request their revision, if something has been changed or is inaccurate, or their removal, and c) you can ask the processing to be restricted as long as this does not obstruct the borrowing process and is allowed.
 6. The Library is eligible to use all data communication to remind you of possible delay in returning borrowed items or to convey any kind of information regarding borrowing, if such need arises.
 7.  In case you have questions regarding the protection of your personal data, you can send an e-mail to dpo@uoa.gr and you will receive an answer as soon as possible and not later than a month.
If you have reservations concerning the efficiency of the protection of your rights by NKUA, you can file a report to the Hellenic Data Protection Authority https://www.dpa.gr or sent an e-mail to contact@dpa.gr
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of National and Kapodistrian University of Athens. Report Abuse