“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖЛИЙН АСУУДЛААР ОНЛАЙН СУДАЛГААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА
Дээд боловсрол нь улсын хөгжлийн хурдасгагч хүчин зүйл бөгөөд, нийгмийн хөгжил, эрэлт- хэрэгцээний дагуу боловсронгуй болон хөгжиж байх шаардлага тавигдаж байна. Энэ нь урт хугацаандаа тасралтгүй явагдах үйл явц юм.Иймээс манай улсын дээд боловсролын өнөөгийн шатны зорилтыг судалгааны үндэслэлтэй тодорхойлох нь чухал асуудал. Энэ зорилгод нийцүүлэн энэхүү судалгааг явуулж байна. Судалгаанд тухайн асуудлыг сонирхсон хүн /ажил, мэргэжил харгалзахгүй/ оролцох боломжтой.
Зохион байгуулагч
ДЭЭД БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН МОНГОЛЫН НИЙГЭМЛЭГ, МОНГОЛЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН КОНСОРЦИУМ
Таны улсад ажилласан жил
Таны боловсрол
. (Та хариулах боломжгүй асуултыг хариулахгүй алгасч болно )
1.Дээд боловсролын тогтолцоо, бүтэц зохион байгуулалт, удирдлага
1.1 Манай орны дээд боловсролын тогтолцоо, боловсролын байгууллагуудын бүтэц хир зэрэг оновчтой байна вэ? 1 хариултыг тэмдэглэнэ
1.2 Дээд боловсролын тогтолцоо,боловсролын байгууллагуудын бүтцийн талаар санал болгох зүйл байгаа бол товч бичнэ үү
Your answer
1.3 Боловсролын удирдлагын өнөөгийн тогтолцоо нь дээд боловсролын хөгжил, шинэчлэлийн зорилтод нийцэж байна уу? Зохих 1 хариултыг тэмдэглэнэ
1.4 Дээд боловсролын удирдлагын тогтолцооны талаар санал байгаа бол товч бичнэ үү.
Your answer
2. Дээд боловсролын хууль, эрх зүйн орчин
2.1 Дээд боловсролын хууль, эрх зүйн орчин нь дээд боловсролын хөгжилд таатай нөхцөл бүрдүүлж чадаж байна уу? 1 хариултыг тэмдэглэнэ
2.2 Дээд боловсолын эрх зүйн орчны талаар санал байвал товч бичнэ үү.
Your answer
3. Дээд боловсролын үйлчилгээний чанар, үнэлгээ
3.1 Дээд боловсролын үйлчилгээ, сургалтын чанарыг та хэрхэн дүгнэх вэ?
3.2 Дээд боловсролын үйлчилгээний чанарыг сайн байлгахын тулд юунд голлон анхаарч, юу хийх хэрэгтэй байна вэ? Эдгээрээс хамгийн гол 3 зүйлийг заана уу.
3.3 Суралцагчдын мэдлэг, чадвар, чадамжийг үнэлж байгаа байдал
3.4 Их, дээд сургуулиудыг үйл ажиллагааных нь чанар, үр дүнгээр үнэлж, эрэмбэ тогтоон, нийтэд мэдээлж байх хэрэгтэй юу?
3.5 Дээд боловсролын үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх асуудлаар нэмж хэлэх санал байвал 1-2-ыг товч бичнэ үү.
Your answer
4. Их, дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээ, инновацийн байдал
4.1 Их,дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээ, инновацийн ажлын түвшин, үр дүн, чанар, хамрах хүрээний өнөөгийн байдлыг та хэрхэн үнэлэх вэ? 1хариултыг тэмдэглэнэ
4.2 Их, дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээ, инновацийн ажлын хамрах хүрээ, чанарыг дээшлүүлэн, хөгжүүлэхийн тулд юу хийх шаардлагатай вэ? Хамгийн гол гэж үзсэн 3 ажлыг тэмдэглэнэ үү.
4.3 Эрдэм шинжилгээ- инновацийн талаар нэмж хэлэх санал байвал 1-2ыг товч бичнэ үү.
Your answer
5.Дээд боловсролын сургалтын технологийг боловсронгуй болгон хөгжүүлэх асуудал
5.1 Дээд боловсрол олгож байгаа сургалтын үйл явц, технолог, арга барилын өнөөгийн байдлыг та хэрхэн үнэлэх вэ? 1 хариултыг тэмдэглэнэ
5.2 Их, дээд сургуулийн сургалт нь танин мэдэхүйн зүй тогтолд тулгуурласан тодорхой онол, баримтлал, зарчмуудыг баримтлан явагддаг уу (Энэ асуултыг их,дээд сургуульд багшилж байсан, багшилж байгаа хүн хариулна )
5.3 Та өөрөө танин мэдэхүйн ямар онол, баримтлал, зарчимд тулгуурлан сургалтаа явуулдаг вэ?
Your answer
5.4 Эдгээрээс зайлшгүй чухал гэсэн 3 -ыг заана уу.
5.5 Дээд боловсролын сургалтын технологийг боловсронгуй болгон хөгжүүлэхэд нөлөөлөх гол хүчин зүйлийг тодорхойлно уу. Хариунаас хамгийн гол гэж үзсэн 3 чиглэлийг заана уу.
5.3 Сургалтын технологийг орчин үеийн шаардлаганд нийцүүлэн боловсронгуй болгох талаар өөр санал байвал1-2-ыг товч бичнэ үү.
Your answer
6. Дээд сургуулийн багшийн хөгжлийн шинэ зорилт
6.1 Дээд боловсролын хөгжил-шинэчлэлд багшийн гүйцэтгэх үүргийг та хэрхэн үзэж байна? Таны дүгнэлттэй тохирох 1 хариултыг заана уу.
6.2 Дээд боловсролын өмнө тавигдаж байгаа зорилтыг өнөөгийн түвшинд багш нар хэрхэн биелүүлж байна вэ? Таны дүгнэлттэй тохирох 1 хариултыг заана уу.
6.3 Дээд сургуулийн багшийн үйл ажиллагааны амжилтанд сөрөг нөлөөлж байгаа хүчин зүйл юу байна вэ? Эдгээрээс хамгийн гол 3 хүчин зүйлийг заана уу.
6.4 Дээрхээс гадна, багшийн ажлын үр дүн, амжилтанд сөрөг нөлөөлж байна гэж үзсэн 1- 2 зүйлийг товч бичиж болно
Your answer
6.5 Дээд боловсролд тавигдаж байгаа шинэ шаардлага, эрэлт хэрэгцээтэй уялдан, багш хүн өөрийгээ хөгжүүлэн, байнга боловсорч байвал зохих гол чиглэл, арга замыг та юу гэж үзэх вэ? Хамгийн гол гэж үзсэн 3 хариултыг заана уу.
6.6 Багшийн хөгжлийн талаар чухал гэж үзсэн 1-2 саналаа товч бичнэ үү.
Your answer
7. Бусад
7.1 Манай орны Дээд боловсролын хамгийн дэвшилттэй сайн зүйл нь юу вэ? 1- 2 -ийг нэрлэнэ үү.
Your answer
7.2 Манай дээд боловсролд нэн түрүүнд засууштай зүйл нь юу вэ? 1-2-ыг нэрлэнэ үү.
Your answer
7.3 Дээд боловсролын хөгжил, шинэчлэлийн талаар та нэмж хэлэх зүйл байвал 1-2-ыг бичнэ үү.
Your answer
Судалгаатай холбоотой асуудлаар доорх хаягаар харилцаж болно. Soyombo_alt2000@yahoo.com, утас 96616500
Хариултаа илгээхийн тулд та “Submit”товчийг дарна уу. БАЯРЛАЛАА. ТАНЫ АЖИЛД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms