โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการชำระหนี้คืนปี 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562
ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจกับความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง/พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
กรอกรหัสนักศึกษา *
(รหัสนักศึกษา 12 หลักไม่ต้องใส่ขีด) เพื่อนำรายชื่อส่งเข้าแจ้งขอกู้ยืมต่อในปีถัดไป และตรวจสอบว่านักศึกษาคนใดทำการประเมินแล้วเท่านั้น อาจารย์ไม่สามารถเห็นผลการประเมินว่าเป็นของผู้ใด วิธีกรอก เช่น 620101422223 เป็นต้น
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kasem Bundit University. Report Abuse