Φόρμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Προγράμματα Επιμόρφωσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους, υποχρεούται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να διαθέτει έναν Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του στο χώρο εργασίας του. Τα σεμινάρια για τους Τεχνικούς Ασφαλείας αφορούν εξ’ ολοκλήρου όλους τους εργοδότες.

Ο τεχνικός ασφαλείας λειτουργεί ως σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων μέσα στον εργασιακό χώρο.

Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
1. Α: Υψηλής Επικινδυνότητας
2. Β: Μεσαίας Επικινδυνότητας
3. Γ: Χαμηλής Επικινδυνότητας

Ανάλογα σε ποια κατηγορία από τις παραπάνω εντάσσεται η κάθε επιχείρηση, καθορίζει τα αναγκαία προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει ο τεχνικός ασφαλείας και, παράλληλα, τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του μέσα στην επιχείρηση. Ο χρόνος απασχόλησής του, επίσης, εξαρτάται και από τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης.

Στα προγράμματα επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας, μπορούν να συμμετέχουν:

• εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β' σύμφωνα με τα άρθρα 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 2 εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄84).

• εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

• εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους

Το κόστος συμμετοχής για τα προγράμματα επιμόρφωσης που αφορούν την Κατηγορία Γ είναι 70€, και για την Κατηγορία Β είναι 130€.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 22510 37126 ή στο email info@eloris.gr

ΟΝΟΜΑ *
ΕΠΩΝΥΜΟ *
EMAIL *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ *
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ *
ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy