Prijava na delavnico »Ergonomija delovnega mesta«

sreda, 8. april 2015 med 9. in 14. uro, Tkalski prehod 4, Maribor, I. nadstropje

Podatki o udeležencu/ki:
Vaše podatke bomo uporabili pri vodenju evidence udeležencev dogodka ter za potrebe poročanja o delu na projektu v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question