Søknad om delkursfag

KVT tar inn søkere til enkeltfag (deltidselever). Slike søkere tas inn hvis det er ledige plasser i gruppene.
Inntaket kan derfor ikke skje før ved skolestart om høsten.
Hvis det er flere søkere enn antall plasser, avgjøres inntaksrekkefølgen ved loddtrekning.
Fagene det kan søkes om, står oppgitt nedenfor.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question