ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI ON-GOING
Zapraszamy Państwa - mieszkańców Gminy Leżajsk, Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz Miasta Leżajsk do wyrażenia opinii na temat warunków życia w miejscu swojego zamieszkania. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
1. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem "moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby"? *
2. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem "w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się"? *
3. Jak obecnie ocenia Pan/Pani swoją gminę pod względem: *
Bardzo dobrze
Dobrze
Trochę dobrze/ trochę źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Atrakcyjności turystycznej
Promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki
Infrastruktury i oferty kulturalnej
Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
Infrastruktury drogowej
Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Tożsamości mieszkańców z regionem
Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
Działań na rzecz bezrobotnych
Działań na rzecz osób przed 34 rokiem życia
Działań na rzecz osób po 50 roku życia
Działań na rzecz kobiet
Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy
4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku (2018)
Tak
Nie
Nie wiem
Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
Jestem członkiem rady/ komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy
Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm
W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych
5. Czy jest Pan/ Pani zadowolony/a z warunków życia w naszej gminie? *
5.1. Czy rozważa Pan/Pani zmianę miejsca zamieszkania? *
5.2. Jakie są powody?
6. Czy w ostatnim roku Pan/Pani osobiście korzystał/a z infrastruktury/obiektów finansowanych ze środków unijnych? *
7. Czy Pana/Pani zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się zainteresowaniem mieszkańców? *
8. Czy Pan/Pani osobiście korzystał/a w ostatnim roku z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych? *
9. Czy Pana/Pani zdaniem projekty te cieszą się zainteresowaniem mieszkańców? *
10. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/Pani możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowanych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/Pani w pierwszej kolejności? (Prosimy o zaznaczenie trzech najważniejszych) *
Required
11. Czy zna Pan/Pani Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy"? *
12. W jaki sposób dowiedział się Pan/Pani o Lokalnej Grupie Działania?
13. Jak Pan/Pani ocenia funkcjonowanie biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy" zapewniającego obsługę mieszkańców?
14. Jak Pan/Pani ocenia harmonogram naboru wniosków?
15. Jak Pan/Pani ocenia dostęp informacji na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy"?
METRYCZKA
Status na rynku pracy:
Płeć:
Niepełnosprawność:
Wykształcenie:
Wielkość gospodarstwa rolnego:
Wiek przedział:
Miejsce zamieszkania (gmina):
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service