Sol·licitud de participació en el programa PRAKTIKUM UPV-CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 2012 - Elecció de projectes // Solicitud de participación en el programa PRAKTIKUM UPV-CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 2012 - Elección de proyectos

Per a l'assignació de projectes als alumnes sol·licitants es tindran en compte tant l'expedient acadèmic com l'orde de prioritat que l'alumne li assigna a cada projecte. Per a això et demanem que ens indiques les teues preferències dels 5 projectes que més t'interessen. A més, per si no fóra possible assignar-te cap de què hages seleccionat, indica'ns en quines titulacions podries estar interessat/da a fer un altre projecte.

ATENCIÓ: Per a que la sol.licitud de participació siga vàlida és imprescindible omplir aquest formulari i enviar la certificació acadèmica de les notes tal i com s'indica a la convocatòria, no basta en omplir este formulari.
-----------------
Para la asignación de proyectos a los alumnos solicitantes se tendrán en cuenta tanto el expediente académico como el orden de prioridad que el alumno le asigna a cada proyecto. Para ello te pedimos que nos indiques tus preferencias de los 5 proyectos que más te interesan. Además, por si no fuera posible asignarte ninguno de los que hayas seleccionado, indícanos en qué titulaciones podrías estar interesado/a en hacer otro proyecto.

ATENCIÓN: Para que la solicitud de participación sea válida es imprescindible llenar este formulario y enviar la certificación académica de las notas tal y como se indica en la convocatoria, no basta con llenar el formulario.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Preferències dels projectes / Preferencias de los proyectos

  A continuació ordena els 5 projectes en què estàs més interessat a participar, sent el primer en què tens major interés ---- A continuación ordena los 5 proyectos en los que estás más interesado en participar, siendo el primero en el que tienes mayor interés.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question