Assessment
Malo e lelei!!. 'Oku 'oatu heni 'a e fie tokoni 'a e Kautaha Leiti 'o Tonga (TLA) ki he kau memipa kotoa pe 'i he Famili ' o e 'Umata (Rainbow Family) fekau'aki pea mo e ki'i tokoni fakame'akai pea mo e ngaahi me'a faka'aho pe 'oku fiema'u faka'api, 'i he lolotonga 'a e too ko ia 'a e mahaki faka'auha ko 'eni ko e KOVITI - 19.

Ko ia ai, 'oku fai 'a e fekumi heni 'a e Kautaha ni, kiate kinautolu 'oku nau fu'u fiema'u 'a e tokoni ko 'eni, 'oku 'ikai lahi ka ko e koloa pe 'a e vahevahe atu 'a e monuu ke 'inasi ai 'a kinautolu 'oku si'i fu'u fiema'u 'a e tokoni.

Ko e tokoni foki ko 'eni, 'e filifili ia 'e he Komiti Pule 'a e kotoa 'a kinautolu ne nau kau mai mo fakafonu 'a e foomu ni, pea 'e toki fili ai e toko 50 'oku nau fu'u fiema'u 'a e tokoni ko 'eni.

Fakatokanga'i ange ko e ngaahi fakamatala kotoa te ke vahevahe mai he polokalama te mau tauhi ia mo fakapapau'i 'oku malu mo hao mei hano ngaue'aki pe mama ki tu'a ke 'ilo ki ai ha taha ta'e ma'u ha ngofua meiate koe.

Malo
Kautaha Leiti 'o Tonga
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Hingoa Kakato (Hingoa 'i ho'o ID pe Tohita'u) *
Ta'u motu'a 'oku ke kau ki ai
Clear selection
Fa'ahinga 'oku ke kau ki ai
Clear selection
Ko e fa'ahinga 'oku fakatefito mei ho ongo fakasekisuale 'oku ke kau ki ai?
Clear selection
'Oku 'i ai hao fa'ahinga faingata'ia fakaesino pe mahaki tauhi?
Clear selection
Kapau na'a ke tali 'io he fehu'i 'i 'olunga, kataki 'o fakamatala mai heni 'a e faingata'a'ia fakaesino pe mahaki tauhi 'oku ke fe'ao mo ia.
Tu'asila ho 'api nofo'anga.
Ko fe 'a e Vahenga pe motu 'oku ke kau ki ai?
Clear selection
Fika Telefoni pe Fika Fetu'utaki
Ko e ha ho hingoa 'oku ke ngaue'aki 'i he Facebook?
Ko e ha 'a e fa'ahinga ma'u'anga pa'anga huu mai 'oku ke ma'u mo'ui mei ai?
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy