Företagsnamn: *
Your answer
Har CTK gjort projekt för er tidigare? *
Vilka förväntningar hade ni på CTK innan projektet startades? *
Your answer
CTK är ett studentdrivet företag. Påverkade detta era förväntningar? I så fall hur? *
Your answer
Hur väl uppfyllde projektet dina förväntningar? *
Inte alls
Mycket väl
Hur nöjd är du med... *
den löpande kontakten under projektets gång?
Inte alls nöjd
Mycket nöjd
*
samarbetet överlag?
Inte alls nöjd
Mycket nöjd
*
hur snabbt projektet genomfördes?
Inte alls nöjd
Mycket nöjd
*
hur väl deadlines hölls?
Inte alls nöjd
Mycket nöjd
*
projektets upplägg?
Inte alls nöjd
Mycket nöjd
*
hur resultatet av projektet presenterades?
Inte alls nöjd
Mycket nöjd
*
projektet i sin helhet?
Inte alls nöjd
Mycket nöjd
Hur prisvärt tycker du projektet var? *
Inte alls prisvärt
Mycket prisvärt
Går det bra att CTK använder er som referens?
Sätt kryss i rutorna för att ge ert godkännande.
Kan du tänka dig att anlita CTK igen? *
Rangordna vad ni tycker är viktigast från 1 (viktigast) till 4 (minst viktigt): *
Kontakt
Your answer
*
Tidsåtgång
Your answer
*
Pris
Your answer
*
Resultat
Your answer
Övriga kommentarer
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.