Подршка ученицима - упитник за ученике
Пред тобом се налази низ питања међу којима ћеш приметити да је свако дуплирано. Разлика међу дупликатима је у понуђеним одговорима - у првом се тражи да процениш колико је та тврдња важна, а у другом колико је оно што се тврди тачно, односно присутно. Молимо те да при одговарању обратиш пажњу на то. Унапред хвала на сарадњи!
1a. У школи се осећам сигурним и безбедним. (важност) *
1б. У школи се осећам сигурним и безбедним. (тачност/присутност) *
2а. Школа брзо и ефикасно реагује на све искрсле догађаје/ситуације које угрожавају нашу сигурност и безбедност у школи. (важност) *
2б. Школа брзо и ефикасно реагује на све искрсле догађаје/ситуације које угрожавају нашу сигурност и безбедност у школи. (тачност/присутност) *
3а. Знам коме треба да се обратим ако је моја безбедност у школи угрожена. (важност) *
3б. Знам коме треба да се обратим ако је моја безбедност у школи угрожена. (тачност/присутност) *
4а. Школа реагује на наше и приговоре наших родитеља који се тичу наше безбедности у школи. (важност) *
4б. Школа реагује на наше и приговоре наших родитеља који се тичу наше безбедности у школи. (тачност/присутност) *
5а. Школа нас информише о мерама предузетим поводом наших приговора. (важност) *
5б. Школа нас информише о мерама предузетим поводом наших приговора. (тачност/присутност) *
6а. Знам коме треба да се обратим у случају да имам емоционалне, здравствене или социјалне проблеме/потребе. (важност) *
6б. Знам коме треба да се обратим у случају да имам емоционалне, здравствене или социјалне проблеме/потребе. (тачност/присутност) *
7а. Када се обратим одређеној особи/служби за помоћ/савет када имам емоционалне, здравствене или социјалне проблеме/потребе, сигуран сам да ће се моја приватност поштовати и да се информација неће злоупотребити. (важност) *
7б. Када се обратим одређеној особи/служби за помоћ/савет када имам емоционалне, здравствене или социјалне проблеме/потребе, сигуран сам да ће се моја приватност поштовати и да се информација неће злоупотребити. (тачност/присутност) *
8а. Наставници, а посебно одељењски старешина су увек спремни да саслушају моје проблеме који немају директне везе са школом. (важност) *
8б. Наставници, а посебно одељењски старешина су увек спремни да саслушају моје проблеме који немају директне везе са школом. (тачност/присутност) *
9а. Наставници, а посебно одељенски старешина су спремни за разговор са мојим родитељима. (важност) *
9б. Наставници, а посебно одељенски старешина су спремни за разговор са мојим родитељима. (тачност/присутност) *
10а. Школа помаже ученицима који су слабог материјалног стања. (важност) *
10б. Школа помаже ученицима који су слабог материјалног стања. (тачност/присутност) *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service