Obóz integracyjno-naukowy dla maturzystów, studentów pierwszych lat studiów 2024 r. w Majerczykówce 
Email *
Imię i nazwisko
*
E-mail *
Numer telefonu *
Wiek *
Jakiej szkoły średniej jesteś lub będziesz absolwentem? Na jakim uniwersytecie studiujesz? *
Który rok studiów rozpoczniesz w 2024/2025 roku akademickim? Na którym roku jesteś? *
Jaki kierunek studiów zamierzasz wybrać lub na jakim kierunku studiów jesteś oraz na jakiej uczelni? Co obecnie studiujesz? *
Kto inspiruje Cię w Twoim życiu? Kto jest Twoim idolem, autorytetem, przykładem dla Ciebie? *
Czy i w jaki sposób angażujesz się społecznie? *
Jakie są Twoje osiągniecia naukowe? *
W jaki sposób spędzasz wolny czas? *
Jakie dzieło kultury miało na Ciebie istotny wpływ? Z jakiego powodu? *
Jak rozumiesz dziedzictwo Św. Jana Pawła II? *
Czego Twoim zdaniem brakuje we współczesnej debacie politycznej? *
Dlaczego chciałbyś uczestniczyć w obozie integracyjno-naukowym? *
Skąd dowiedziałeś/łaś się o obozie? *
Link do profilu na portalach społecznościowych - osoby zakwalifikowane zostaną dodane do grupy na Facebooku *

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH 

Obozu integracyjno-naukowego ITM  w Majerczykówce 2024

Pani/Pana dane osobowe zbierane są przez Administratora Fundację Instytut Tertio Millennio z siedzibą we Wrocławiu (50-120 Wrocław), Ul. Grodzka 7/2, KRS 0000036659 w celu udziału w Panelu dyskusyjnym finansowanego ze środków własnych, jego monitoringu, ewaluacji i rozliczenia. 


Dane osobowe umożliwią nam przekazanie Panu/Pani informacji o podejmowanych przez Administratora w ramach Projektu działaniach, udziału Pana/Pani w Projekcie, monitoringu i ewaluacji Projektu oraz jego rozliczenia.


Zgoda na przetwarzanie danych udzielana jest na czas oznaczony, na okres pięciu lat od dnia zakończenia realizacji projektu. 


Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 


Oświadczenie o wyrażeniu zgody:

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Fundacji Instytut Tertio Millennio z siedzibą we Wrocławiu (50-120 Wrocław), Ul. Grodzka 7/2, KRS 0000036659 moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, mail, telefon, data urodzenia, adres zamieszkania, ukończone studia, wykonywany zawód, aktywność społeczna i akademicka, doświadczenie zawodowe, zainteresowania osobiste w celu udziału w Projekcie, jego monitoringu, ewaluacji i rozliczenia. 


Niniejsza zgoda obejmuje także prawo do rejestracji mojego wizerunku oraz jego rozpowszechniania na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) w celach niekomercyjnych.  


Oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę w każdej chwili odwołać.


Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu, zmiany, sprostowania danych osobowych, jak również ich ograniczenia i przenoszenia innemu administratorowi. 


WYSYŁAJĄC FORMULARZ, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Instytut Tertio Millennio. Report Abuse