Transformacja czy izolacja? Polityka Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów // Transformation or isolation? EU policy towards its Eastern neighbours
English version below
--------------------------------------------
Warszawskie Biuro ECFR serdecznie zaprasza na debatę publiczną

Transformacja czy izolacja? Polityka Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów

23 listopada w godzinach 15:30-17:00 w Centrum Prasowym Foksal przy ul. Foksal 3/5

Nadchodzący piąty szczyt Partnerstwa Wschodniego (EaP) daje możliwość transformacji wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej, choć wydaje się, że większość członków UE nie dąży – i nie jest gotowa – do wielkich zmian. Od 2008 r. Partnerstwo Wschodnie adaptowało się do nowych wyzwań, proponując konkretne mechanizmy wzmocnienia współpracy, ale kraje UE wciąż nie porozumiały się co do ostatecznego celu tych działań. Czy priorytetem Unii Europejskiej ma być transformacja swojego wschodniego sąsiedztwa, czy też raczej obrona przed płynącymi z niego zagrożeniami? Czy z tegorocznego szczytu wyłoni się spójna wizja ambicji Unii Europejskiej w jej wschodnim sąsiedztwie oraz środków, które jest skłonna w nie zainwestować? Jak zreformować Partnerstwo Wschodnie, by lepiej odpowiadało nie tylko zmieniającej się sytuacji, ale także potrzebom i oczekiwaniom obu stron?

Zapraszamy do debaty, w której udział wezmą:
>Andrew Wilson – Senior Policy Fellow w ECFR i profesor Ukrainian Studies na University College London
>Kristi Raik – Senior Research Fellow w programie European Union Research w Fińskim Instytucie Spraw Międzynarodowych
>Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Dyrektorka programu Otwarta Europa w Fundacji im. Stefana Batorego
Debatę będzie moderował Piotr Buras, Dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR). Podstawą do dyskusji będzie nowy raport Andrew Wilsona pt. „Partners for Life: Europe’s Unanswered »Eastern Question«”
(raport dostępny jest tutaj: http://www.ecfr.eu/warsaw/publi/partnerstwo_wschodnie_partnerzy_na_cae_ycie)

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne)
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w debacie do 22 listopada poprzez formularz rejestracyjny poniżej.

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt:
Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR)
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38
E.: warsaw@ecfr.eu

---------------------------------------------------
Warsaw Office of the European Council on Foreign Relations (ECFR) has the pleasure of inviting you to the public debate:

Transformation or isolation? EU policy towards its Eastern neighbours

November 23rd between 15:30 and 17:00 in Foksal Press Centre (ul. Foksal 3/5)

The upcoming fifth Eastern Partnership Summit provides an opportunity for a reform of the European Union’s eastern neighbourhood – a reform deeper than the member states are willing – or rather ready – to achieve. Despite the fact that, since 2008, the Eastern Partnership has been developing and adjusting to the emerging challenges through concrete initiatives for deepening of cooperation, member states still fall short of agreeing on its final goal. Should it be a priority for the European Union to transform its eastern neighbourhood, or rather to defend itself against the threats that emanate from it? Will this year's summit demonstrate a coherent vision of the EU’s ambitions towards its eastern neighbourhood and the means the member states are willing put toward it? How to reform the Eastern Partnership in order to adapt it not only to changing circumstances, but also to the needs and expectations of both sides?

In order to address these questions, we invite you to a debate between:
>Andrew Wilson – Senior Policy Fellow at ECFR and Professor of Ukrainian Studies at the University College London
>Kristi Raik – Senior Research Fellow at the European Union Research programme at the Finnish institute of International Affairs
>Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – Director of the Open Europe programme at the Stefan Batory Foundation

The debate will be moderated by Piotr Buras, the Director of the ECFR Warsaw Office. The discussion will be based on the latest report by Andrew Wilson, ‘Partners for Life: Europe’s Unanswered “Eastern Question”’ - http://www.ecfr.eu/publications/summary/partners_for_life_europes_unanswered_eastern_question_7232

The debate will be held in Polish and English – simultaneous translation will be available.
Please confirm your participation by November 22nd via the registration form below.

In case of problems with the online registration, please contact our office :
Warsaw Office of European Council on Foreign Relations (ECFR)
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38
E.: warsaw@ecfr.eu

First name/Imię *
Your answer
Last Name/Nazwisko *
Your answer
E-mail *
Your answer
Organisation/Organizacja *
Your answer
Your role in the organisation/stanowisko *
Your answer
I hereby agree for my personal data, which I disclose voluntarily, to be processed by Stefan Batory Foundation with its registered office in 00-215 Warsaw, Poland, Sapieżyńska 10a in accordance with all relevant laws of the Republic of Poland and in particular with Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Dz. U. year 2002, No 101, item 926, with all consecutive amendments). I also agree for the ECFR Warsaw keep me posted, by the means of electronic communication, and in particular by electronic mail (e-mail), with information as described in article 2 , point 2 of the Electronic Services Act of 18 July 2002 (Dz.U. No 144, par. 1204 with all consecutive amendments). I agree for my personal data to be processed as set in Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Dz. U. year 2002, No 133, par. 882). I hereby declare that I have been informed about the address of Administrator of my personal data, as well as my rights, to review, to modify and to delete my personal data./
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie, 00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) moich danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie. Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez ECFR Warszawa i partnerów konferencji, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do mnie informacji w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przetwarzane zgodnie zuUstawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 roku, Nr 133, poz. 882).Ponadto oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o celu zbierania jak i o przysługującym mi prawie wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.
Required
Chciał(a)bym otrzymywać newsletter ECFR Warszawa
Newsletter wysyłany jest w języku polskim / The newsletter is distributed only in Polish language.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms