BIÊN BẢN XÁC NHẬN LỖI

Thân chào Anh/Chị !
Để phục vụ công việc kiểm tra và sửa chữa máy được thực hiện nhanh và tốt nhất. Anh/Chị vui lòng xác nhận biên bản lỗi sau đây:
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question