Projektový zámer - formulár

Prosíme Vás o vyplnenie nasledujúceho dotazníka o projektových zámeroch (prehľad investičných aj neinvestičných akcií) v územia Vašej samosprávy. Výstupy z tohto dotazníka budú slúžiť ako zdroj údajov pre pripravovaný spoločný strategický plán rozvoja obcí v kontexte ustanovení zákona č. 538/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Dotazník je anonymný a elektronický. V prípade existencie viacerých projektov je ho potrebné vyplniť opätovne (na záver odkaz: "odoslať ďalšiu odpoveď"). Uveďte prosím podrobné informácie o pripravovaných, aktuálnych, alebo plánovaných projektových zámeroch (investičných aj neinvestičných akciách), vrátane tzv. "soft" projektov a projektov cezhraničnej spolupráce). Uveďte prosím projektové zámery s predpokladom realizácie do roku 2023. V prípade, ak potrebujete pomoc pri vyplnení dotazníka, môžete v čase od 8:00 do 15:00 hod. kontaktovať p. Tomáša Moravčíka na tel.: 0904 607 027
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question